sviklig

Adjektiv

Relaterat till sviklig

ont

oredlighet

oriktighet

kriminalitet

villfarelse

falskhet

försyndelse

obehörighet

försummelse