sabla

sablar

sablade

sablat

sabla

Verb


sabla

Adjektiv

Synonymer