straffbar

Adjektiv

Synonymer till straffbar

Hur används ordet straffbar

  • "” Att, såsom åklagaren angett i gärningsbeskrivningen, frysa ut och isolera ett barn från övriga familjen och inte tillåta barnet att vistas i närheten av sina syskon torde inte [ … ] utgöra någon straffbar gärning. ”"
  • "Vi tyckte när vi tittade på den här publiceringen att den var i strid med PUL och straffbar, säger hon."
  • "All oaktsamhet är inte straffbar och domstolen ställer höga krav på straffbar oaktsamhet."
  • "All oaktsamhet är inte straffbar och domstolen ställer höga krav på straffbar oaktsamhet."
  • "Den utredning som åklagaren gjort visa att 34-åringens agerande är nödvärn och därför inte en straffbar handling."
  • "Hovrätten konstaterar att Carl-Göran Svensson borde ha sökt tillstånd först, men eftersom träden var sjuka och att han hade planterat en ny allé, anser Hovrätten är gärningen är ringa och därmed inte heller straffbar."
  • "Hudiksvalls tingsrätt konstaterar att jägaren gjort en felaktig bedömning men att det inte rör sig om straffbar oaktsamhet."
  • "– Det går inte att påvisa ett sådant klandervärdigt beteende hos någon person som kan innebära straffbar oaktsamhet, säger Persson."
  • "Först handlar det om att ta reda på vad som har hänt och om har det begåtts något brott – om det i så fall är hos Skanska eller underentreprenören – finns det någon med sådant ansvar att det kan vara frågan om straffbar oaktsamhet?"
  • "– Det är inte fråga om vållande till annans död, personen som körde traktorn var inte oaktsam i straffbar bemärkelse."

Möjliga synonymer till straffbar

Relaterat till straffbar

ont

olaglighet

försyndelse

bestraffning

domslut

Diskussion om ordet straffbar