förbjuden

Adjektiv

Synonymer till förbjuden

Hur används ordet förbjuden

 • "– Det står fullt med ungdomar ute på tomten nu, som får läsa om att byggnaden är förbjuden att använda och att de därför inte får komma in, säger Istvan Czipo, fritidsledare på Susekullen."
 • "Vänstersvängen förbjuden"
 • "Konkreta brister uppges vara rökning, trots att all rökning är förbjuden inom kommunen."
 • "19-åringen säger att han förstod att det var någon form av pyroteknik som han visste var förbjuden inne på arenan."
 • "Att all form av grillning utomhus är förbjuden efter att länsstyrelsen i Blekinge införde totalt eldningsförbud gör att flera offentliga arrangemang tvingas kasta om sina planer."
 • "Det är den höga brandrisken som gör att golfklubbarna tillsvidare har rökning förbjuden."
 • "– Förbi Hässlegårdens förskola struntar många i att det är genomfart förbjuden."
 • "Allmän jakt på säl är förbjuden sedan 1974 och endast skyddsjakt har varit tillåten."
 • "Patienten är misstänkt för olaga hot och han är förbjuden att besöka vårdmottagningen."
 • "En kvinna från Ronneby åtalas efter att ringt en man ett 170-tal gånger, trots att hon varit förbjuden att ta kontakt med honom."

Diskussion om ordet förbjuden

förbjuda

förbjuder
förbjöd
förbjudit
Verb

Hur böjs ordet förbjuda på svenska?

Presens: förbjuder
Preteritum: förbjöd
Supinum: förbjudit

Hur används ordet förbjuda

 • "– Att förbjuda det ena eller det andra hjälper ingenting."
 • "På högstadieskolan Rosenholmsskolan i Karlskrona ställer man sig frågande till att helt förbjuda mobiltelefoner under skoltid."
 • "Forskare vill förbjuda ungdomar från att surfa nattetid"
 • "Han följer partiledaren – vill nu förbjuda böneutrop"
 • "Den anställde ska dessutom ha försökt förbjuda vikarien att berätta om händelsen för någon av de andra anställda."
 • "Centerpartistiska landstingspolitikern Petronella Pettersson från Karlshamn vill förbjuda tiggeri i Sverige."
 • "Blekinge vill förbjuda omskärelse"
 • "Förslaget att förbjuda minken vilar på att stärka skyddet mot djur och natur inom EU-länderna."
 • "Men Arbetsmiljöverket säger nej till fackens begäran att förbjuda fortsatt arbete i byggnaden,"
 • "– Att förbjuda och bojkotta saker är deras standardlösning på allt som de inte sysslar med själva, som kött, ägg och mjölk, och jag tror inte att det får så stor effekt heller."

Vad betyder förbjuda inom juridik ?

inte tillåta, säga nej till, bestämma att något inte får ske eller göras; bestämma om ett förbud

Relaterat till förbjuda

förnekelse

förkastelse

hinder

inskränkning

betänklighet

förbud

laglighet

befallning

tvång

hot

stängning

Diskussion om ordet förbjuda