hytta

hyttan
hyttor
hyttorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hytta

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet hytta på svenska?

Obestämd singular: hytta
Bestämd singular: hyttan
Obestämd plural: hyttor
Bestämd plural: hyttorna

Hur används ordet hytta

 • "Han hotade även kvinnan i lägenheten genom att hytta med järnröret mot hennes ansikte och slog i väggarna."
 • "Den sättas upp i Axmar bruks gamla hytta."
 • "GÄVLEBORG Sjunkna fartyg, järntackor på havets botten, hundraåriga ädellövträd, en välbevarad hytta i dag har länsstyrelsen beslutat att göra Axmarbruk till kulturreservat."
 • "Ann-Caroline Breig är uppvuxen i Söderhamn och har efter en 15-årig exil i London flyttat hem och bor numera i Ljusne sedan tre år tillbaka och nu ställer hon ut sina stora målningar i Axmar hytta."
 • "GÄVLEBORG I Axmar hytta några mil norr om Gävle pågår en konstutställning med konstnären Ann-Caroline Breig från Ljusne."
 • "De svarade då med att hytta med ett smörpaket mot honom."
 • "– En sanningskommission kan bara hytta med näven, jag vill se ansvariga i fängelse."
 • "- Det är billigt och jag har märkt att de har en kultur att åka till sin ” hytta ” varenda helg."
 • "Men Suzanne Brøgger vill inte hytta med näven åt tidsandan."
 • "Granbergsdals hytta."

Ordet hytta har 3 betydelser

 • Inom metallindustri
 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
metallindustri
ålderdomlig
generell

Vad betyder hytta inom metallindustri ?

bruk med en smältugn, t.ex. glasbruk, järnbruk

Översättningar (inom metallindustri)

Engelska

Synonymer till hytta (inom metallindustri)

Möjliga synonymer till hytta (inom metallindustri)

Relaterat till hytta (inom metallindustri)

arbetsplats

Ordet hytta inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Engelska

Synonymer till hytta (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till hytta (inom ålderdomlig)

Ordet hytta inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till hytta (inom generell)

Möjliga synonymer till hytta (inom generell)

Diskussion om ordet hytta

hytta

hytter
hytte
hyttat
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till hytta (inom generell)

Hur böjs ordet hytta på svenska?

Presens: hytter
Preteritum: hytte
Supinum: hyttat

Hur används ordet hytta

 • "Han hotade även kvinnan i lägenheten genom att hytta med järnröret mot hennes ansikte och slog i väggarna."
 • "Den sättas upp i Axmar bruks gamla hytta."
 • "GÄVLEBORG Sjunkna fartyg, järntackor på havets botten, hundraåriga ädellövträd, en välbevarad hytta i dag har länsstyrelsen beslutat att göra Axmarbruk till kulturreservat."
 • "Ann-Caroline Breig är uppvuxen i Söderhamn och har efter en 15-årig exil i London flyttat hem och bor numera i Ljusne sedan tre år tillbaka och nu ställer hon ut sina stora målningar i Axmar hytta."
 • "GÄVLEBORG I Axmar hytta några mil norr om Gävle pågår en konstutställning med konstnären Ann-Caroline Breig från Ljusne."
 • "De svarade då med att hytta med ett smörpaket mot honom."
 • "– En sanningskommission kan bara hytta med näven, jag vill se ansvariga i fängelse."
 • "- Det är billigt och jag har märkt att de har en kultur att åka till sin ” hytta ” varenda helg."
 • "Men Suzanne Brøgger vill inte hytta med näven åt tidsandan."
 • "Granbergsdals hytta."

Vad betyder hytta inom ALLMÄNT ?

Fotograf: Wikipedia
bruk med en smältugn, t.ex. glasbruk, järnbruk

Diskussion om ordet hytta