bruk

bruket
bruk
bruken
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bruk

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet bruk på svenska?

Obestämd singular: bruk
Bestämd singular: bruket
Obestämd plural: bruk
Bestämd plural: bruken

Hur används ordet bruk

 • "Han slutade arbeta på järnbruket"
 • "I mitt land är det bruk bland kvinnor att gifta sig i vitt"
 • "Har du bruk för dessa?"
 • "Ej auktoriserat bruk av mark är förbjudet"
 • "Förra månaden köpte förbundet Sportfiskarna en fastighet vid östra åmynningen för att kunna ta de fasta fiskeredskapen ur bruk."
 • "Det var vid en inspektion i juni på Mörrums bruk som verket upptäckte ett stort antal rörledningar och tankar som innehöll ämnen som är explosiva, brandfarliga, frätande och kan ge livsfarliga skador vid inandning."
 • "De beräknas vara inflyttningsklara i april 2017, men bara ett hundratal meter bort från bygget, i Nättraby bruk, står en tom lagerlokal och väntar på inflytt."
 • "Jag hade till och med fått mejl från landstinget där de undrade om de kunde flytta in tidigare än beräknat, säger Växjöföretagaren Patrik Åkesson, ägare till lokalen i Nättraby bruk."
 • "Beslutet att flytta materiallagret fattades med lokalerna i Nättraby bruk i åtanke."
 • "Landstinget menar också att trots att grundhyran för nybygget blir drygt en halv miljon kronor högre per år, så kommer driftskostnaderna vara lägre och att det inte kommer bli någon ekonomisk förlust, jämfört med om materialdepån hade gått till Nättraby bruk."
 • "Den ska vara klar att tas i bruk i slutet av 2013 och omfattar elva vindkraftverk á 3 megawatt."
 • "På fredagen tillkännagav emellertid förbundet Sportfiskarna att det har köpt en av fastigheterna vid östra åmynningen med rätt att fiska lax med nät – för att tvärtom ta alla fasta fiskeredskap ur bruk."
 • "Kulturförvaltningen hade hoppats att filmerna från webbkamerorna på Blekinge Tingsrätt hade kunnat användas i jakten på tjuvarna, men eftersom tingsrätten renoveras är kamerorna för tillfället inte i bruk."
 • "En 70-årig man stoppades med 73 liter sprit, 105 liter vin och 1500 liter öl och hävdade att det var för privat bruk."
 • "Hur tar du bort bruk som droppar bakom tegelstenarna?"
 • "Hur man bygger en stenvägg med och utan bruk"
 • "De använde offentliga medel för sitt eget bruk"

Ordet bruk har 7 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom ålderdomlig
 • Inom byggnadskonst
 • Inom näringsväsen
 • Inom kemi
 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
jordbruk
ålderdomlig
byggnadskonst
näringsväsen
kemi
ålderdomlig
generell

Vad betyder bruk inom jordbruk ?

användning /av något/

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Synonymer till bruk (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till bruk (inom jordbruk)

Vanlig betydelse av ordet bruk inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Engelska

Synonymer till bruk (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till bruk (inom ålderdomlig)

Vanlig betydelse av ordet bruk inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till bruk (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till bruk (inom byggnadskonst)

Vanlig betydelse av ordet bruk inom näringsväsen

fabrik, verk, o d

Översättningar (inom näringsväsen)

Synonymer till bruk (inom näringsväsen)

Möjliga synonymer till bruk (inom näringsväsen)

Mindre vanlig betydelse av ordet bruk inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Engelska
 • mortar  [ byggnadskonst ]

Synonymer till bruk (inom kemi)

Möjliga synonymer till bruk (inom kemi)

Ovanlig betydelse av ordet bruk inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till bruk (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till bruk (inom ålderdomlig)

Ordet bruk inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bruk (inom generell)

Uttryck till bruk (inom generell)

Möjliga synonymer till bruk (inom generell)

Diskussion om ordet bruk