verk

verket
verk
verken
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till verk

Hur böjs ordet verk på svenska?

Obestämd singular: verk
Bestämd singular: verket
Obestämd plural: verk
Bestämd plural: verken

Hur används ordet verk

 • "Musikverk"
 • "ett verk av en mästare"
 • "Hennes eget verk består av en 300 kvadratmeter blåmålad vägg."
 • "Ett verk som hade platsat perfekt, inte minst för att det också bjuder på den ” arkitektoniska promenad ” som var en av hans omhuldade idéer."
 • "Jag vill peka på en lång tradition av försök att moraliskt undergräva ett verk som anses oacceptabelt genom att plocka ut det ur dess sammanhang och stoppa in det i ett helt annat"
 • "En sådan dubbelmoral ger bara näring åt den islamistiska retoriken och ökar pressen på att ” kränkande ” verk ska censureras i större utsträckning."
 • "Utställningen är en sammanställning av hans omfattande verk."
 • "Ett magiskt verk."
 • "Så börjar föreställningen Lite Lennart, där fyra artister framför Lennart Hellsings verk med och utan musik."
 • "För Lars handlar det om att han helt enkelt drabbas av Wagners verk, de går rakt in i kroppen på honom och även på fritiden kan han sätta på en opera av Wagner och bara låta sig föras bort."
 • "Att Thiel intresserade sig så för Munchs verk och köpte flera av dem betydde mycket för Munch."
 • "Då gästspelar ungerske pianisten András Schiff som bjuder på verk av Beethoven och Schuman."

Rim på verk

Ordet verk har 7 betydelser

 • Inom musik
 • Inom bildligt
 • Inom litteratur
 • Inom musik, litteratur
 • Inom litteratur
 • Inom teknik
 • Inom kontor
musik
bildligt
litteratur
musik, litteratur
litteratur
teknik
kontor

Ordet verk inom musik

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till verk (inom musik)

Möjliga synonymer till verk (inom musik)

Ordet verk inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till verk (inom bildligt)

Möjliga synonymer till verk (inom bildligt)

Ordet verk inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Engelska

Synonymer till verk (inom litteratur)

Möjliga synonymer till verk (inom litteratur)

Ordet verk inom musik, litteratur

Översättningar (inom musik, litteratur)

Engelska
 • opus  [ musik, litteratur ]

Synonymer till verk (inom musik, litteratur)

 • opus [ musik, litteratur ]

Ordet verk inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Engelska

Ordet verk inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till verk (inom teknik)

Ordet verk inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till verk (inom kontor)

Möjliga synonymer till verk (inom kontor)

Diskussion om ordet verk