plant

plants
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till plant

Hur används ordet plant

 • "they built a large plant to manufacture automobiles"
 • "The police used a plant to trick the thieves"
 • "He claimed that the evidence against him was a plant"

Ordet plant har 7 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom teknik
 • Inom militärväsen
 • Inom jordbruk
 • Inom sport
 • Inom lingvistik
 • Inom slang
botanik
teknik
militärväsen
jordbruk
sport
lingvistik
slang

Vad betyder plant inom botanik ?

a living organism lacking the power of locomotion

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till plant (inom botanik)

Möjliga synonymer till plant (inom botanik)

Vanlig betydelse av ordet plant inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till plant (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet plant inom militärväsen

buildings for carrying on industrial labor

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska
 • fabrik  [ ekonomi och näringsväsen, stadsmiljö ]

Synonymer till plant (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till plant (inom militärväsen)

Mindre vanlig betydelse av ordet plant inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till plant (inom jordbruk)

Mindre vanlig betydelse av ordet plant inom sport

Something planted secretly for discovery by another

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till plant (inom sport)

Mindre vanlig betydelse av ordet plant inom lingvistik

An actor situated in the audience whose acting is rehearsed but seems spontaneous to the audience

Översättningar (inom lingvistik)

Ovanlig betydelse av ordet plant inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till plant (inom slang)

Diskussion om ordet plant

plant

plant
planted
planted
Verb

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till plant (inom slang)

Hur används ordet plant

 • "Plant a thought in the students' minds"
 • "Let's plant flowers in the garden"
 • "plant fish"

Ordet plant har 3 betydelser

 • Inom politik
 • Inom gymnastik
 • Inom generell
politik
gymnastik
generell

Vad betyder plant inom politik ?

implant in the mind

Översättningar (inom politik)

Svenska

Synonymer till plant (inom politik)

Ordet plant inom gymnastik

put or set (seeds or seedlings) into the ground

Översättningar (inom gymnastik)

Svenska

Synonymer till plant (inom gymnastik)

Möjliga synonymer till plant (inom gymnastik)

Ordet plant inom generell

place into a river

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet plant

plan

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till plan (inom generell)

Hur används ordet plan

 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."

Vad betyder plan inom geologi ?

jämn, utan ojämnheter

Möjliga synonymer till plan

Diskussion om ordet plan