station

stationen
stationer
stationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till station

Hur böjs ordet station på svenska?

Obestämd singular: station
Bestämd singular: stationen
Obestämd plural: stationer
Bestämd plural: stationerna

Hur används ordet station

 • "Det finns så många fördelar med att flytta stationen dit att det måste i detalj jämföras med alternativet tunnel under centrala stan och station i Haga."
 • "Spännade station i flera plan"
 • "Man skulle kunna ha en station västerut i närheten av Gamlestan, en som nu i centrum norrut ( säckstation ) och en i närheten av Mölndal söderut."
 • "Och den ska skapa fler bytespunkter, så att inte alla resenärer behöver trängas på en och samma station när de ska byta förbindelse."
 • "E 6:an överdäckas mellan dessa trafikmot på en sträcka av cirka 400 meter för att skapa entréplats till en ny, spännande inglasad station i flera plan."
 • "Flyttas hela det gamla spårområdet med station och därtill hörande verksamhet frigörs på sikt ett markområde nästan lika stort som centrala staden innanför Vallgraven samt hela Nordstan."
 • "Beroende vart man skall, åt väster, söder, öster eller norr, väljer man station : till exempel Paddinton, Liverpool St, Charing Cross, Waterloo eller Victoria ( det finns 11 stationer )."
 • "Mellan station Korsvägen och station Haga dras Västlänken i berget, på cirka 25 meters djup, under bland annat Lorensberg och Landala."
 • "Mellan station Korsvägen och station Haga dras Västlänken i berget, på cirka 25 meters djup, under bland annat Lorensberg och Landala."
 • "Även då befann han sig på knutpunkten Herrljunga station."
 • "Räddningstjänsten rapporterar om att bilen hade fastnat på järnvägsspåret vid Saleboda gamla station."
 • "SVT Nyheter Blekinges reporter Henrik Friberg berättar att det står minst 200 personer på Ronneby station och väntar på ersättningsbussar."
 • "Nu kan Kustbevakningens station och samtliga fartyg komma att flytta till Marinbasen."
 • "En bil fastnade på järnvägsspåret vid Saleboda gamla station, norr om Holmsjö, strax efter klockan sju."
 • "Förra helgen hakade en tågtuta upp sig i ett Öresundståg på Karlskrona station."
 • "– Under åren har tio olika platser diskuterats som lämpliga för en nya station, men tillslut föll valet på Oskarsvärn, säger Claes Nicklasson, ställföreträdande räddningschef."
 • "– Sent igår kväll bestämde vi oss för att lösa det genom att kommunen sätter in en buss till Holmsjö station, vi vill ju hjälpa studenterna så gott vi kan, säger Lilian Bjerström Lidén på Karlskrona kommun."
 • "– Trafiksituationen är inte bra i dag med cirka 700 bussar och 3 000 resenärer som passerar järnvägsövergången vid Bergåsa station varje dag, säger Trafikverkets projektledare Stefan Källberg."
 • "Vid en jämförelse SMHI:s mätningsstationer kunde man se att Simrishamn är den station som har lägst landhöjning, och alltså kommer att påverkas mest av den globala havsnivåhöjningen år 2100."
 • "SOm Blekingenytt tidigare berättat ersätts järnvägsövergången vid Bergåsa station ersätts med en gång- och cykeltunnel."

Ordet station har 3 betydelser

 • Inom arkitektur
 • Inom data
 • Inom järnväg
arkitektur
data
järnväg

Vad betyder station inom arkitektur ?

särskild plats, ibland kallad ''terminal'', som normalt är belägen längs en järnväg eller spårväg och består av en plattform men kan också vara belägen på gatumark och bestå av (oftast) ett större antal hållplatser för bussar, och är avsedd för tåg, spårvagnar eller bussar (eller om möjligt lastbilar) att stanna vid för att låta passagerare stiga på eller av eller låta gods lastas på eller av (om det är en godsstation eller laststation)

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till station (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till station (inom arkitektur)

Relaterat till station (inom arkitektur)

arkitektur

Ordet station inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till station (inom data)

Ordet station inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Synonymer till station (inom järnväg)

Möjliga synonymer till station (inom järnväg)

Diskussion om ordet station

station

station
stationed
stationed
Verb

Översättningar (inom järnväg)

Synonymer till station (inom järnväg)

Vad betyder station inom allmänt ?

assign to a station

Diskussion om ordet station

station

stations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet station

 • "a Volvo 850 GI station wagon"
 • "A sheep station is a large farm in Australia or New Zealand"
 • "he started looking for a gas station"
 • "the train pulled into the station"
 • "the fleet arrived to its destination late at night"
 • "There were rumours that mrs Blake married her husband because of his station"

Ordet station har 5 betydelser

 • Inom bilar
 • Inom jordbruk
 • Inom fordon
 • Inom militärväsen
 • Inom politik
bilar
jordbruk
fordon
militärväsen
politik

Vad betyder station inom bilar ?

a car with extended loading space

Översättningar (inom bilar)

Svenska
 • herrgårdsvagn  [ amerikansk engelska, bilar, fordon, brittisk engelska ]

Möjliga synonymer till station (inom bilar)

Ordet station inom jordbruk

a stock farm (especially sheep farm in Australia)

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till station (inom jordbruk)

Ordet station inom fordon

a building equipped with special equipment and personnel for a particular purpose

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Möjliga synonymer till station (inom fordon)

Ordet station inom militärväsen

(Navy) the location to which a ship or fleet is assigned for duty

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till station (inom militärväsen)

Ordet station inom politik

a political or similar position in society

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till station (inom politik)

Diskussion om ordet station