slutstation

slutstationen
slutstationer
slutstationerna
Substantiv [n]

Synonymer till slutstation

Hur böjs ordet slutstation på svenska?

Obestämd singular: slutstation
Bestämd singular: slutstationen
Obestämd plural: slutstationer
Bestämd plural: slutstationerna

Hur används ordet slutstation

  • "I hela landet kom knappt två tredjedelar, 66 procent, av tågen fram enligt tidtabell till sin slutstation."
  • "I Blekinge nådde 88 procent av tågen sin slutstation inom två minuter efter utsatt ankomsttid och inom fem minuter hade 90 procent av tågen kommit fram."
  • "I hela landet kom knappt två tredjedelar, 65 procent, av tågen i tid till sin slutstation."
  • "– Vår begränsning är 40 stycken platser på hela tåget från startstation till slutstation ( av 61 möjliga platser )."
  • "I hela landet kom knappt två tredjedelar, 66 procent, av tågen fram enligt tidtabell till sin slutstation."
  • "Av de tåg som hade sin slutstation i Gävleborg kom 77 procent fram inom två minuter efter tidtabell."
  • "– När ett tåg når sin slutstation eller av någon annan anledning tas ur trafik ska någon gå igenom vagnarna och se till att ingen är kvar och att allt står rätt till, säger Jan-Åke Bergmark, Skånetrafikens presstalesman, till Sydsvenskan."
  • "Från den 6 september till den 14 november kommer pågatågen söderifrån att få slutstation Maria."
  • "Försenade tåg kan under onsdgasmorgonen få Malmö Central som slutstation, och alltså inte fortsätta mot Helsingborg."
  • "Om man räknar ankomstpunktligheten inom 15 minuter anger SJ punktligheten ( till slutstation ) på sträckan Stockholm – Malmö ( jan-sep 2013 ) till 79 procent och punktligheten på sträckan Stockholm – Göteborg till 86 procent."

Vad betyder slutstation inom arkitektur ?

den sista station en buss eller ett persontåg med passagerare stannar vid innan fordonet tas ur tjänst eller påbörjar en ny resa

Möjliga synonymer till slutstation

Diskussion om ordet slutstation