låghus

låghuset
låghus
låghusen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet låghus på svenska?

Obestämd singular: låghus
Bestämd singular: låghuset
Obestämd plural: låghus
Bestämd plural: låghusen

Vad betyder låghus inom generell ?

De vanliga förekommande benämningar på olika hustyper hänför sig i regel till vissa för husen karakteristiska egenskaper. Benämningarna växlar ofta i olika delar av Sverige och andra eller flera indelningsgrunder är därför tänkbara. I svenska Fastighetsnomenklaturen (utgiven i Stockholm) görs exempelvis följande indelning efter sju kriterier:[8] Byggmaterial och stomme (stenhus, trähus, betonghus, elementhus) Antal våningar Under fem till sju låghus över höghus Husbredd (smalhus, tjockhus) Läge (gathus, gårdshus, hörnhus, ändhus) Allmän utformning (atriumhus, loftgångshus, radhus, parhus, punkthus, småhus, terrasshus, villa) Användningssätt (allmän byggnad, bostadsbyggnad, fritidshus, byggnad för rörelse, byggnad för ideella ändamål) Avsedd varaktighet (tillfällig byggnad, permanent byggnad) https://sv.wikipedia.org/wiki/Hus#Hustyper

Relaterat till låghus

arkitektur

arkitektur

Diskussion om ordet låghus