vederlag

vederlaget
vederlag
vederlagen
Substantiv [t]

Synonymer till vederlag

Övrig relation till vederlag

Hur böjs ordet vederlag på svenska?

Obestämd singular: vederlag
Bestämd singular: vederlaget
Obestämd plural: vederlag
Bestämd plural: vederlagen

Hur används ordet vederlag

  • "I det här upplägget får landstinget betala ett vederlag mellan 2018 och 2040 på cirka två miljarder årligen, totalt runt 52 miljarder kronor i ” hyra ” till projektbolaget."
  • "Efter valet fick Persson ett avgångs- vederlag på 121.000 kr / mån."
  • "Han har för närvarande ett tvåårigt avgångs- vederlag."
  • "Det var inte Tuvberger själv som ville säga upp sig och därför kom de två parterna överens om att hon skulle entledigas mot ett vederlag."
  • "Rejält vederlag"
  • "” I ljuset av de akuta finansiella behoven i landet efter jordbävningen den 12 januari uppmanar vi er att betala Haiti ( ... ) dess vederlag ”, skriver gruppen, där också politiker och filosofer ingår, till Frankrikes president Nicolas Sarkozy."
  • "För knappt ett år sedan minskades styrkan med nästan 200 anställda, också då genom vederlag och avtalspensioner."

Ordet vederlag har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom arkitektur
ekonomi
arkitektur

Vad betyder vederlag inom ekonomi ?

ersättning (motprestation av någon sort) för en prestation

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till vederlag (inom ekonomi)

Övrig relation till vederlag (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till vederlag (inom ekonomi)

Ordet vederlag inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till vederlag (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till vederlag (inom arkitektur)

Relaterat till vederlag (inom arkitektur)

arkitektur

Diskussion om ordet vederlag