månadslön

månadslönen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till månadslön

Hur används ordet månadslön

  • "Det skiljer sig stort mellan kvinnor och mäns faktiska månadslön i Blekinge, visar den sjätte upplagan av LO:s rapport Sveriges Jämställdbetsbarometer."
  • "Kyrkoherde Pamela Garpefors har en månadslön på 74 000 kronor i månaden, vilket är 15 400 kronor högre än medellönen i stiftet."
  • "I snitt har då en arbetarkvinna i Blekinge 20 698 kronor i månadslön medan en arbetarman tjänar 26 598 kronor i månaden."
  • "I fyra månader drog företaget tusentals kronor från Krister Fredrikssons månadslön – men utan att, som avtalat, föra över motsvarande belopp till Kronofogden."
  • "Hälso- och sjukvårdsdirektören har i dag en månadslön på 118 000 kronor och en pensionsförsäkring på 10 000 kronor i månaden."
  • "Hennes månadslön inklusive chefslönetillägg bestämdes till 67 000 kronor när hon anställdes i april 2018."
  • "Svenska Fotbollförbundets beräkningar visar att spelarnas genomsnittliga månadslön i Superettan är 20 000 kronor."
  • "Statistiken visar att skillnaderna i genomsnittlig månadslön i Sverige är tusentals kronor om man jämför de lägsta och högsta lönerna."
  • "För en person med en månadslön på 25 000 kronor innebär skattehöjningen cirka 1 750 kronor per år i extra skatteuttag, enligt Skatteverket."
  • "Majoriteten av de fem lägst betalda cheferna är kvinnor, varav en är Pernilla Åström som efter årets löneförhöjning får 67 600 kronor i månadslön."

Vad betyder månadslön inom ekonomi ?

den lön (för betalt arbete åt en arbetsgivare), vanligen i pengar, som en arbetstagare får varje månad

Möjliga synonymer till månadslön