arvode

arvodet
arvoden
arvodena
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till arvode

Hur böjs ordet arvode på svenska?

Obestämd singular: arvode
Bestämd singular: arvodet
Obestämd plural: arvoden
Bestämd plural: arvodena

Hur används ordet arvode

 • "Vinsten blir förutom att pryda frimärket också ett arvode på 5.000 kronor – en summa som familjen skänker till behövande barn."
 • "Så mycket får politikerna i arvode"
 • "För detta får han varje månad ett arvode på uppemot 7 000 kronor efter skatt."
 • "Louise Erixon ( SD ), som leder arbetet i Samstyret, vill sänka sitt eget arvode som kommunstyrelsens ordförande med fem procent, vilket innebär en generell sänkning för kommunens politikerarvoden."
 • "Överförmyndarnämnden i Karlskrona beslutade då att inget arvode för personlig omvårdnad skulle betalas ut – men trots detta har ersättning betalats till den gode mannen,"
 • "En god man i Karlskrona kommun har fått arvode trots att redogörelse saknas för flera år bakåt."
 • "22-åringens advokat Karl Hamstedt begär 824 256 kronor i arvode, medan 23-åringens försvarare Eric Widner begär 989 967."
 • "I samband med den fortsatta utredning som gjordes visade det sig att politikern fått full lön från arbetsgivaren och samtidigt arvode för politiskt arbete."
 • "KARLSKRONA | Två av de ledande skolpolitikerna i Karlskrona vill ha dubbelt så mycket i arvode för sitt arbete."
 • "Karlskronas tre riksdagspolitiker får arvode från kommunfullmäktige trots att de inte deltagit på ett enda sammanträde."

Vad betyder arvode inom ekonomi ?

finansiell ersättning för visst utfört (tillfälligt) arbete eller uppdrag

Möjliga synonymer till arvode

Relaterat till arvode

förvärv

inkomst

pris

betalning

bortgivande

lön

arvode

Substantiv

Hur används ordet arvode

 • "Vinsten blir förutom att pryda frimärket också ett arvode på 5.000 kronor – en summa som familjen skänker till behövande barn."
 • "Så mycket får politikerna i arvode"
 • "För detta får han varje månad ett arvode på uppemot 7 000 kronor efter skatt."
 • "Louise Erixon ( SD ), som leder arbetet i Samstyret, vill sänka sitt eget arvode som kommunstyrelsens ordförande med fem procent, vilket innebär en generell sänkning för kommunens politikerarvoden."
 • "Överförmyndarnämnden i Karlskrona beslutade då att inget arvode för personlig omvårdnad skulle betalas ut – men trots detta har ersättning betalats till den gode mannen,"
 • "En god man i Karlskrona kommun har fått arvode trots att redogörelse saknas för flera år bakåt."
 • "22-åringens advokat Karl Hamstedt begär 824 256 kronor i arvode, medan 23-åringens försvarare Eric Widner begär 989 967."
 • "I samband med den fortsatta utredning som gjordes visade det sig att politikern fått full lön från arbetsgivaren och samtidigt arvode för politiskt arbete."
 • "KARLSKRONA | Två av de ledande skolpolitikerna i Karlskrona vill ha dubbelt så mycket i arvode för sitt arbete."
 • "Karlskronas tre riksdagspolitiker får arvode från kommunfullmäktige trots att de inte deltagit på ett enda sammanträde."

Vad betyder arvode inom generell ?

finansiell ersättning för visst utfört (tillfälligt) arbete eller uppdrag

Möjliga synonymer till arvode