arvode

arvodet
arvoden
arvodena
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till arvode

Hur böjs ordet arvode på svenska?

Obestämd singular: arvode
Bestämd singular: arvodet
Obestämd plural: arvoden
Bestämd plural: arvodena

Hur används ordet arvode

 • "Vinsten blir förutom att pryda frimärket också ett arvode på 5.000 kronor – en summa som familjen skänker till behövande barn."
 • "Så mycket får politikerna i arvode"
 • "För detta får han varje månad ett arvode på uppemot 7 000 kronor efter skatt."
 • "Louise Erixon ( SD ), som leder arbetet i Samstyret, vill sänka sitt eget arvode som kommunstyrelsens ordförande med fem procent, vilket innebär en generell sänkning för kommunens politikerarvoden."
 • "Överförmyndarnämnden i Karlskrona beslutade då att inget arvode för personlig omvårdnad skulle betalas ut – men trots detta har ersättning betalats till den gode mannen,"
 • "En god man i Karlskrona kommun har fått arvode trots att redogörelse saknas för flera år bakåt."
 • "22-åringens advokat Karl Hamstedt begär 824 256 kronor i arvode, medan 23-åringens försvarare Eric Widner begär 989 967."
 • "I samband med den fortsatta utredning som gjordes visade det sig att politikern fått full lön från arbetsgivaren och samtidigt arvode för politiskt arbete."
 • "KARLSKRONA | Två av de ledande skolpolitikerna i Karlskrona vill ha dubbelt så mycket i arvode för sitt arbete."
 • "Karlskronas tre riksdagspolitiker får arvode från kommunfullmäktige trots att de inte deltagit på ett enda sammanträde."

Vad betyder arvode inom ekonomi ?

finansiell ersättning för visst utfört (tillfälligt) arbete eller uppdrag

Möjliga synonymer till arvode

Relaterat till arvode

förvärv

inkomst

pris

betalning

bortgivande

lön

Diskussion om ordet arvode

 • - 2008-10-17

  Då jag söker på arvode eller ersättning föreslås ej remuneration. Så vitt jag vet är det ofta detta som används i kontrakt och dylikt. Bakvänt fungerar det, dvs söker jag på remuneration får jag förslag på både arvode och ersättning (och betalning, vilket tycks hänga ihop åt båda hållen).

arvode

Substantiv

Hur används ordet arvode

 • "Vinsten blir förutom att pryda frimärket också ett arvode på 5.000 kronor – en summa som familjen skänker till behövande barn."
 • "Så mycket får politikerna i arvode"
 • "För detta får han varje månad ett arvode på uppemot 7 000 kronor efter skatt."
 • "Louise Erixon ( SD ), som leder arbetet i Samstyret, vill sänka sitt eget arvode som kommunstyrelsens ordförande med fem procent, vilket innebär en generell sänkning för kommunens politikerarvoden."
 • "Överförmyndarnämnden i Karlskrona beslutade då att inget arvode för personlig omvårdnad skulle betalas ut – men trots detta har ersättning betalats till den gode mannen,"
 • "En god man i Karlskrona kommun har fått arvode trots att redogörelse saknas för flera år bakåt."
 • "22-åringens advokat Karl Hamstedt begär 824 256 kronor i arvode, medan 23-åringens försvarare Eric Widner begär 989 967."
 • "I samband med den fortsatta utredning som gjordes visade det sig att politikern fått full lön från arbetsgivaren och samtidigt arvode för politiskt arbete."
 • "KARLSKRONA | Två av de ledande skolpolitikerna i Karlskrona vill ha dubbelt så mycket i arvode för sitt arbete."
 • "Karlskronas tre riksdagspolitiker får arvode från kommunfullmäktige trots att de inte deltagit på ett enda sammanträde."

Vad betyder arvode inom generell ?

finansiell ersättning för visst utfört (tillfälligt) arbete eller uppdrag

Möjliga synonymer till arvode

Diskussion om ordet arvode