testamente

testamentet
testamenten
testamentena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet testamente på svenska?

Obestämd singular: testamente
Bestämd singular: testamentet
Obestämd plural: testamenten
Bestämd plural: testamentena

Hur används ordet testamente

  • "Donationen kommer genom att ett par upprättade sitt testamente och slog fast att överskottet skulle avsättas till en stiftelse i parets namn som skulle förvaltas av Sölvesborgs kommun."
  • "På senhösten samma år undertecknade Ulla Simonsson ett testamente till prästen."
  • "Att en av hennes kollegor i Karlskrona Ronneby kontrakt tagit emot gåvor, ett testamente samt haft en husaffär tillsammans med Ulla Simonsson beklagar Pamela Garpefors i dag."
  • "Trots att präster inte få ta emot egendom enligt testamente så behöll han kuvertet."
  • "Därifrån försvann de sedan med kassaskåpet som bland annat innehöll kontanter, smycken, ett testamente och försäkringspapper."
  • "Många börjar skriva testamente och ser över sina försäkringar."
  • "Han är väl medveten om att ett testamente inte är juridiskt bindande, men menar att en notering i en är en hjälp för både sjukvårdspersonal och anhöriga."
  • "Något testamente blev dock aldrig skrivet."
  • "Advokaten hade anlitats av den avlidne makens dotter som inte ville acceptera de gåvobrev och testamente som fadern skrivit till förmån för sin fru."
  • "När man gick igenom hans hem hittades inget testamente."

Vad betyder testamente inom juridik ?

Fotograf: Wikipedia
Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Bilden: Alfred Nobels testamente https://sv.wikipedia.org/wiki/Testamente

Relaterat till testamente

bortgivande

besittning

minnesmärke

förberedelse

förvärv

Diskussion om ordet testamente