hemman

hemmanet
hemman
hemmanen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hemman

Hur böjs ordet hemman på svenska?

Obestämd singular: hemman
Bestämd singular: hemmanet
Obestämd plural: hemman
Bestämd plural: hemmanen

Vad betyder hemman inom jordbruk ?

Fotograf: Wikipedia
bondgård

Möjliga synonymer till hemman

Relaterat till hemman

region

egendom

besittning

Diskussion om ordet hemman