odalgods

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Möjliga synonymer till odalgods

Relaterat till odalgods

frihet

besittning

egendom

Diskussion om ordet odalgods