arvsrätt

arvsrätten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

arvsrätt är en/ett

arvsrätt är del av

Hur används ordet arvsrätt

 • "Centern i Blekinge ställer sig inte bakom de omdiskuterade punkterna om plattare skatt, månggifte, förändrad arvsrätt, slopad skolplikt och fri invandring i förslaget till partiets nya idéprogram."
 • "– Liksom partiledningen avvisar vi de skrivningar som kan tolkas som att Centerpartiet skulle vara för månggifte och slopad arvsrätt."
 • "I och med en ny EU-lag som träder i kraft den 17 augusti kommer utlandsvenskar inte längre omfattas av svensk arvsrätt."
 • "Hanna Wagenius har bland annat lämnat in reservationer vad gäller punkterna månggifte och förändrad arvsrätt."
 • "– Nej, månggifte finns inte kvar, inte heller slopad arvsrätt."
 • "Per Ankersjö, Fredrik Federley och de andra i idéprogramsgruppen som föreslog månggifte, slopad arvsrätt, en minimal stat och slopad skolplikt har körts över fullständigt när Centerpartiets partistyrelse nu behandlat förslaget till nytt idéprogram."
 • "Flera av punkterna från det tidigare så kritiserade förslaget har nu tagits bort, bland annat förändrad arvsrätt, avskaffandet av skolplikten och att månggifte skulle tillåtas."
 • "Inte heller något förslag om förändrad arvsrätt, som hade inneburit möjligheten att låta vem som helst ärva alla ens tillgångar."
 • "På frågan om han tror att prinsessan Madeleine är så särskilt intresserad av att bo i Sverige och av att familjen behåller sin arvsrätt, svarar Roger Lundgren :"
 • "Dessutom måste hon på sikt flytta hem från USA igen – åtminstone om hon ska få behålla titeln prinsessa av Sverige och sin arvsrätt till tronen :"

Ordet arvsrätt har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom juridik
allmänt
juridik

Ordet arvsrätt inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till arvsrätt (inom allmänt)

Relaterat till arvsrätt (inom allmänt)

besittning

mottagande

förvärv

framtid

behörighet

förväntan

Ordet arvsrätt inom juridik

Översättningar (inom juridik)

arvsrätt är en/ett (inom juridik)

arvsrätt är del av (inom juridik)

Möjliga synonymer till arvsrätt (inom juridik)

Diskussion om ordet arvsrätt