civilrätt

civilrätten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

civilrätt har del

Hur används ordet civilrätt

 • "Till civilrättens underavdelningar hör bl a obligationsrätt, familjerätt, allmän fastighetsrätt, sakrätt, avtalsrätt och immaterialrätt."
 • "Kan man inte komma överens måste man ta frågan till rätten för att avgöra frågan, säger Eva Lindell-Frantz, docent i civilrätt vid Lunds universitet."
 • "Eva Lindell-Frantz som är docent i civilrätt vid Lunds universitets juridiska institution har följt rättegången och blev överraskad av utfallet."
 • "Mårten Schultz, professor i civilrätt och Lars Arrhenius generalsekreterare för Friends, skriver"
 • "Och processen för att kunna ändra på den är lång, berättar Mårten Schulz, professor i civilrätt."
 • "Att dejtingappen Tinder används för sexköp är inget som förvånar Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet."
 • "– Då krävs ett beslut från riksdagen, ett mellankommande val och ett nytt beslut av efterkommande riksdag, enligt Mårten Schultz, professor i civilrätt."
 • "Sandra Friberg, docent i civilrätt vid Uppsala universitet, är kritisk till lagstiftningen."
 • "Att inte ha förhandlat om att göra uppsägningar med de representerade facken innan beslutet fattades är ett brott mot svensk lag, säger Birgitta Nyström, professor i civilrätt på Lunds universitet."
 • "Det anser Mårten Schultz, professor i civilrätt och expert inom internetrelaterad juridik."
 • "Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, är inte lika entusiastisk som andra över regeringens förslag."

Vad betyder civilrätt inom juridik ?

Civilrätt är den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra. http://sv.wikipedia.org/wiki/Civilr%C3%A4tt

Möjliga synonymer till civilrätt

Relaterat till civilrätt

laglighet

Diskussion om ordet civilrätt

 • - 2011-04-20

  Civilrätt på engelska är "private law" och inget annat. Common law är den engelska rättssystemet, civil law är en samlingsbeteckning för de kontinentala, ssk tyska och franska rättsordningarna.