familjerätt

familjerätten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet familjerätt

  • "Hon arbetar inom flera rättsområden som exempelvis familjerätt, straffrätt och LVU."
  • "Enligt information från ansvarig myndighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, från januari i år var det då över 600 svenska fall som är med i den chilenska utredningen."
  • "Tjänstemän på tillsynsmyndigheten Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ( Mfof ) har under hela 2000-talet larmat om misstänkta oegentligheter kopplade till adoption."
  • "– En förälder har skyldighet att inte bara passivt medverka till att det blir umgänge, utan också uppmuntra att barnet träffar den andra föräldern i den utsträckning som domstol beslutat, säger Mats Sjösten, lagman i Varbergs tingsrätt och specialist på familjerätt."
  • "Tobias Peedu har arbetat med ekonomisk familjerätt i drygt två decennier och upplever att arvstvister blir vanligare."
  • "Arvs- och testamentsrätten speglar en balans mellan olika intressen, enligt Margareta Brattström, professor i civilrätt, särskilt inom familjerätt, vid Uppsala universitet."
  • "Tobias Peedu har jobbat med familjerätt i över 20 år och upplever att arvstvister blir vanligare."
  • "De fyra myndigheter som ingår i satsningen är : Barnombudsmannen, Statens institutionsstyrelse, Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd."
  • "Detta trots att socialnämnd och familjerätt gett klartecken."
  • "Mattias Parnestedt, jurist med inriktning mot familjerätt, har fått allt fler klienter."

Relaterat till familjerätt

laglighet

Diskussion om ordet familjerätt