processrätt

processrätten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet processrätt

  • "Roberth Nordh, docent i processrätt vid Uppsala Universitet, ser stora risker med vad han beskriver som ett ” plea bargain ” - system."
  • "Det säger Sebastian Wejedal, lektor i processrätt vid Göteborgs universitet."
  • "Enligt Christoffer Wong, som är expert på processrätt, förhindras det av den så kallade specialitetsprincipen."
  • "Simon Andersson, doktorand i processrätt och expert på området, är kritisk till polisens höga felmarginal på 91 procent."
  • "Svensk processrätt har fri bevisprövning, vilket innebär att domstolen prövar värdet av bevisning."
  • "Enligt Anna Kaldal, professor i processrätt vid Stockholms universitet, är bevisläget bra i flera av åtalspunkterna mot Åsa Waldau och de två pastorerna från Knutby församling."
  • "Robert Nordh, som är docent i processrätt och tidigare både domare och rektor för Domstolsakademien säger i Aktuellt i kväll att dagens dom kan göra så att flera fall nu kan begära resning."
  • "Därför har han tillsammans med Sebastian Wejedal, lektor i processrätt vid Göteborgs universitet, grundat Oskyldighetsprojektet."
  • "Hittills har ingen delgivits misstanke om brottet vilket talar mycket för att åtal inte kommer att väckas, enligt Eric Bylander, professor i processrätt vid Uppsala universitet."
  • "Eric Bylander, professor i processrätt, tillhör också dem som vill att man tillsätter en kommission :"

Relaterat till processrätt

domstolsförhandling

laglighet

Diskussion om ordet processrätt