process

processen
processer
processerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet process på svenska?

Obestämd singular: process
Bestämd singular: processen
Obestämd plural: processer
Bestämd plural: processerna

Hur används ordet process

 • "– Vårt beslut får konsekvenser för medarbetare hos oss och hos våra underleverantörer och vi ska göra vårt bästa för att den process som nu inleds går så bra som möjligt."
 • "– Nej, det är det inte och det här är en lång process i så fall."
 • "Naturvårdsverket har köpt större delen av Hanö, efter en utdragen process med de tidigare ägarna."
 • "BTH-rektorn Anders Hederstierna menar att det inte är ett färdigt förslag och att det handlar om en lång process."
 • "Utdragen process"
 • "Jag vill lyfta det med styrelsen i juni, men det är en lång process och det är en fråga om det är realistiskt att BTH finns på två platser i länet, säger Anders Hedenstierna."
 • "Det är en jättejobbig process för de utsatta kvinnorna, säger Ulrika Bodin, verksamhetsansvarig på Kvinnojouren i Karlskrona."
 • "– Det har varit en lång process, men vi har en god kontakt nu."
 • "– Det har varit en lång och seg process."
 • "Under 2016 tog Eldkvarn paus och han har lagt fokus på sitt eget skapande, en kreativ process som till slut landat i en tretton städer lång vårturné, tillsammans med ett helt nytt band."
 • "– Vårt beslut får konsekvenser för medarbetare hos oss och hos våra underleverantörer och vi ska göra vårt bästa för att den process som nu inleds går så bra som möjligt."
 • "– Nej, det är det inte och det här är en lång process i så fall."
 • "Naturvårdsverket har köpt större delen av Hanö, efter en utdragen process med de tidigare ägarna."
 • "BTH-rektorn Anders Hederstierna menar att det inte är ett färdigt förslag och att det handlar om en lång process."
 • "Utdragen process"
 • "Jag vill lyfta det med styrelsen i juni, men det är en lång process och det är en fråga om det är realistiskt att BTH finns på två platser i länet, säger Anders Hedenstierna."
 • "Det är en jättejobbig process för de utsatta kvinnorna, säger Ulrika Bodin, verksamhetsansvarig på Kvinnojouren i Karlskrona."
 • "– Det har varit en lång process, men vi har en god kontakt nu."
 • "– Det har varit en lång och seg process."
 • "Under 2016 tog Eldkvarn paus och han har lagt fokus på sitt eget skapande, en kreativ process som till slut landat i en tretton städer lång vårturné, tillsammans med ett helt nytt band."
 • "Processen gick till rättegång i Högsta Domstolen"

Ordet process har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom juridik
 • Inom generell
allmänt
juridik
generell

Vad betyder process inom allmänt ?

en serie händelser (aktiviteter) som leder till ett resultat

Översättningar

Engelska

Synonymer till process

Möjliga synonymer till process

Relaterat till process

göromål

anklagelse

förfarande

strid

tvedräkt

Ordet process inom juridik

i rättegång

Översättningar

Engelska

Synonymer till process

Möjliga synonymer till process

Ordet process inom generell

process

process
processed
processed
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet process

 • "a way of processing food"
 • "process cheese"
 • "The processed food was not too bad"
 • "The leather is processed for use in furniture"
 • "it can take up to 72 hours to process a meal"
 • "process the applicants"
 • "process a loan"
 • "The results of the elections were still being processed when he gave his acceptance speech"
 • "He was warned that the district attorney would process him"
 • "He was processed by the sheriff"
 • "They processed into the dining room"

Ordet process har 9 betydelser

 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom fotografi
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom sport
 • Inom allmänt
 • Inom häst
 • Inom vardagligt
 • Inom juridik
generell
data
fotografi
amerikansk engelska
sport
allmänt
häst
vardagligt
juridik

Vanligast betydelse av ordet process inom generell

Översättningar

Synonymer till process

Vanlig betydelse av ordet process inom data

perform mathematical and logical operations on (data) according to programmed instructions in order to obtain the required information

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till process

Vanlig betydelse av ordet process inom fotografi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till process

Vanlig betydelse av ordet process inom amerikansk engelska

Översättningar

Möjliga synonymer till process

Mindre vanlig betydelse av ordet process inom sport

Översättningar

Svenska

Synonymer till process

Möjliga synonymer till process

Mindre vanlig betydelse av ordet process inom allmänt

Översättningar

Möjliga synonymer till process

Mindre vanlig betydelse av ordet process inom häst

Översättningar

Möjliga synonymer till process

Ovanlig betydelse av ordet process inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till process

Ordet process inom juridik

deal with in a routine way.

Översättningar

Möjliga synonymer till process

process

processes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet process

 • "it was a process of trial and error"
 • "the process of calcification begins later for boys than for girls"
 • "events now in process"
 • "the process of thinking"
 • "the process of denial"
 • "a bony process"

Ordet process har 7 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom medicin
 • Inom matematik
 • Inom psykologi
 • Inom anatomi
 • Inom juridik
 • Inom fotografi
teknik
medicin
matematik
psykologi
anatomi
juridik
fotografi

Vanligast betydelse av ordet process inom teknik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till process

Vanlig betydelse av ordet process inom medicin

a particular course of action intended to achieve a result

Översättningar

Synonymer till process

Möjliga synonymer till process

Vanlig betydelse av ordet process inom matematik

the performance of some composite cognitive activity; an operation that affects mental contents

Översättningar

Synonymer till process

Möjliga synonymer till process

Mindre vanlig betydelse av ordet process inom psykologi

a mental process that you are not directly aware of

Översättningar

Synonymer till process

Möjliga synonymer till process

Mindre vanlig betydelse av ordet process inom anatomi

a natural prolongation or projection from a part of an organism either animal or plant

Översättningar

Svenska

Synonymer till process

Möjliga synonymer till process

Mindre vanlig betydelse av ordet process inom juridik

a writ issued by authority of law

Översättningar

Svenska

Synonymer till process

Möjliga synonymer till process

Ordet process inom fotografi

a sustained phenomenon or one marked by gradual changes

Översättningar

Synonymer till process

Möjliga synonymer till process