summon

summon
summoned
summoned
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet summon

  • "Summon all your courage"
  • "summon a lawyer"

Ordet summon har 4 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom data
militärväsen
generell
sport
data

Ordet summon inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till summon (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till summon (inom militärväsen)

Ordet summon inom generell

call in an official matter, such as to attend court

ask to come

Synonymer till summon (inom generell)

Uttryck till summon (inom generell)

Möjliga synonymer till summon (inom generell)

Möjliga synonymer till summon (inom generell)

Ordet summon inom sport

Synonymer till summon (inom sport)

Ordet summon inom data

Synonymer till summon (inom data)

Diskussion om ordet summon

summon

summons
Substantiv

Översättningar (inom data)

Synonymer till summon (inom data)

Möjliga synonymer till summon

Diskussion om ordet summon

summons

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till summons

Diskussion om ordet summons

summons

Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till summons

Diskussion om ordet summons