exhortation

exhortations
Substantiv

Översättningar

Synonymer till exhortation

Ordet exhortation har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
militärväsen
generell

Ordet exhortation inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till exhortation (inom militärväsen)

Ordet exhortation inom generell

a communication intended to urge or persuade the recipients to take some action

the act of exhorting; an earnest attempt at persuasion

(inom generell)

Diskussion om ordet exhortation