incitement

incitements
Substantiv

Översättningar

Synonymer till incitement

Ordet incitement har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom medicin
ekonomi
generell
medicin

Ordet incitement inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till incitement (inom ekonomi)

Ordet incitement inom generell

Synonymer till incitement (inom generell)

Uttryck till incitement (inom generell)

Ordet incitement inom medicin

a means of arousing or stirring to action

Synonymer till incitement (inom medicin)

Möjliga synonymer till incitement (inom medicin)

Diskussion om ordet incitement