impetus

impetuses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till impetus

Ordet impetus har 3 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom luftfart
  • Inom anatomi
fysik
luftfart
anatomi

Ordet impetus inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Svenska

Ordet impetus inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska
  • energi  [ bildligt, vardagligt ]

Synonymer till impetus (inom luftfart)

Möjliga synonymer till impetus (inom luftfart)

Ordet impetus inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till impetus (inom anatomi)

Möjliga synonymer till impetus (inom anatomi)

Diskussion om ordet impetus