impulsion

impulsions
Substantiv

Översättningar

Ordet impulsion har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom skogsbruk
  • Inom anatomi
mat
skogsbruk
anatomi

Ordet impulsion inom mat

Översättningar

Möjliga synonymer till impulsion

Ordet impulsion inom skogsbruk

Synonymer till impulsion

Möjliga synonymer till impulsion

Ordet impulsion inom anatomi

Synonymer till impulsion

Möjliga synonymer till impulsion