impulsion

impulsions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till impulsion

Ordet impulsion har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom luftfart
  • Inom anatomi
mat
luftfart
anatomi

Ordet impulsion inom mat

Översättningar (inom mat)

Ordet impulsion inom luftfart

Synonymer till impulsion (inom luftfart)

Möjliga synonymer till impulsion (inom luftfart)

Ordet impulsion inom anatomi

Synonymer till impulsion (inom anatomi)

Möjliga synonymer till impulsion (inom anatomi)

Diskussion om ordet impulsion