jab

jabs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till jab

Hur används ordet jab

  • "he warned me with a jab with his finger"

Ordet jab har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom medicin
  • Inom bildligt
vardagligt
medicin
bildligt

Vad betyder jab inom vardagligt ?

a quick short straight punch

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till jab (inom vardagligt)

Ordet jab inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till jab (inom medicin)

Ordet jab inom bildligt

a sharp hand gesture (resembling a blow)

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till jab (inom bildligt)

Möjliga synonymer till jab (inom bildligt)

Diskussion om ordet jab

jab

jab
jabbed
jabbed
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till jab (inom bildligt)

Hur används ordet jab

  • "he jabbed his finger into her ribs"

Ordet jab har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
sport
vardagligt
generell

Ordet jab inom vardagligt

poke or thrust abruptly

Synonymer till jab (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till jab (inom vardagligt)

Ordet jab inom generell

strike quickly

(inom generell)

Diskussion om ordet jab