bite

bit
bite
bitten
Verb

Översättningar

Synonymer till bite

Hur används ordet bite

 • "Gunny invariably tried to bite her"
 • "The fork bit into the surface"

Ordet bite har 5 betydelser

 • Inom hundar
 • Inom generell
 • Inom fiskar
 • Inom medicin
 • Inom slang
hundar
generell
fiskar
medicin
slang

Vad betyder bite inom hundar ?

to grip, cut off, or tear with or as if with the teeth or jaws

Översättningar (inom hundar)

Synonymer till bite (inom hundar)

Möjliga synonymer till bite (inom hundar)

Ordet bite inom generell

penetrate or cut, as with a knife

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bite (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet bite inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Möjliga synonymer till bite (inom fiskar)

Mindre vanlig betydelse av ordet bite inom medicin

cause a sharp of stinging pain or discomfort

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till bite (inom medicin)

Ovanlig betydelse av ordet bite inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till bite (inom slang)

Diskussion om ordet bite

bite

bites
Substantiv

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till bite (inom slang)

Ordet bite har 6 betydelser

 • Inom mat
 • Inom mat
 • Inom fiske
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom religion
mat
mat
fiske
generell
medicin
religion

Vad betyder bite inom mat ?

the act of gripping or chewing off with the teeth and jaws

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till bite (inom mat)

Ordet bite inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till bite (inom mat)

Möjliga synonymer till bite (inom mat)

Ordet bite inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Möjliga synonymer till bite (inom fiske)

Ordet bite inom generell

a wound resulting from biting

Översättningar (inom generell)

Ordet bite inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till bite (inom medicin)

Möjliga synonymer till bite (inom medicin)

Ordet bite inom religion

a light informal meal

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till bite (inom religion)

Diskussion om ordet bite