stab

staben
staber
staberna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till stab

Hur böjs ordet stab på svenska?

Obestämd singular: stab
Bestämd singular: staben
Obestämd plural: staber
Bestämd plural: staberna

Hur används ordet stab

 • "Särskild händelse innebär att polisen organiserar sig på ett annat sätt än i vanliga fall och går upp i stab, vilket innebär att särskilda resurser och personer avsätts för att arbeta enbart med den särskilda händelsen."
 • "I samband med Operation Jean Nicot – som leddes av en särskild stab – beslagtog myndigheterna drygt 41 000 illegala cigaretter med utländsk text, 46 liter sprit, 724 kilo felmärkt tobak och dessutom avslöjades två misstänkta fall av narkotikabrott."
 • "– Vi har startat en sökinsats och håller på att lägga upp en stab för att planera arbetet."
 • "Lokalavdelningens agerande utreds nu av Frivilliga flygkårens stab, vid sidan om stabens utredning kring misstankarna mot Blekinge flygklubb."
 • "Inte heller finns det förutsättningar för ett disciplinärt ingripande, enligt ett protokoll från länspolismästarens stab."
 • "En stab finns tillgänglig på räddningstjänsten i Hudiksvall och en kontaktperson finns i Hassela dygnet runt"
 • "Räddningstjänsterna kommer att öva samverkan och kommer att upprätta en stab vid Tällbergs brygga."
 • "– Det här kallas för ” en särskild händelse ” så vi sitter här en grupp, en stab, och följer händelseutvecklingen och är beredda att agera."
 • "Mobil stab"
 • "Vi har samverkansytor med polisen som aktiveras när behov uppstår, men vi sitter inte i en stab."

Ordet stab har 2 betydelser

 • Inom sport
 • Inom militärväsen
sport
militärväsen

Vad betyder stab inom sport ?

samling medarbetare

Översättningar (inom sport)

Synonymer till stab (inom sport)

Möjliga synonymer till stab (inom sport)

Ordet stab inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Diskussion om ordet stab

stab

stab
stabbed
stabbed
Verb

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till stab (inom militärväsen)

Ordet stab har 4 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom vardagligt
mat
generell
medicin
vardagligt

Ordet stab inom generell

Synonymer till stab (inom generell)

Ordet stab inom medicin

stab or pierce

Synonymer till stab (inom medicin)

Ordet stab inom vardagligt

Synonymer till stab (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till stab (inom vardagligt)

Diskussion om ordet stab

stab

stabs
Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till stab (inom vardagligt)

Vad betyder stab inom bildligt ?

a thrusting blow with a knife

Möjliga synonymer till stab

Diskussion om ordet stab