chop

Interjektion

Översättningar

Diskussion om ordet chop

chop

chops
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet chop har 4 betydelser

 • Inom mat
 • Inom skogsbruk
 • Inom tennis
 • Inom slang
mat
skogsbruk
tennis
slang

Vad betyder chop inom mat ?

a small cut of meat including part of a rib

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till chop (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet chop inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till chop (inom skogsbruk)

Mindre vanlig betydelse av ordet chop inom tennis

a tennis return made with a downward motion that puts backspin on the ball

Översättningar (inom tennis)

Svenska
 • slag  [ sport ]

Synonymer till chop (inom tennis)

Möjliga synonymer till chop (inom tennis)

Ordet chop inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till chop (inom slang)

Diskussion om ordet chop

chop

chop
chopped
chopped
Verb

Översättningar (inom slang)

Synonymer till chop (inom slang)

Hur används ordet chop

 • "Chop wood"

Ordet chop har 5 betydelser

 • Inom data
 • Inom sport
 • Inom jordbruk
 • Inom generell
 • Inom slang
data
sport
jordbruk
generell
slang

Vad betyder chop inom data ?

cut with a tool

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till chop (inom data)

Möjliga synonymer till chop (inom data)

Vanlig betydelse av ordet chop inom sport

strike sharply, as in some sports

Översättningar (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet chop inom jordbruk

cut into pieces

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till chop (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till chop (inom jordbruk)

Ovanlig betydelse av ordet chop inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till chop (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet chop inom slang

Översättningar (inom slang)

Diskussion om ordet chop