mince

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till mince

Möjliga synonymer till mince

Diskussion om ordet mince

  • Withdrawn - 2010-08-05

    väldigt dålig http://onlineslangdictionary.com/definition+of/mince

mince

mince
minced
minced
Verb

Översättningar

Hur används ordet mince

  • "mince the garlic"

Ordet mince har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet mince inom generell

make less severe or harsh

walk daintily

cut into small pieces

Synonymer till mince (inom generell)

Möjliga synonymer till mince (inom generell)

Diskussion om ordet mince