tab

tab
tabbed
tabbed
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet tab har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
mat
generell

Ordet tab inom mat

Översättningar

Möjliga synonymer till tab

Ordet tab inom generell

Översättningar

Svenska
  • tabba  [ typografi ]

tab

tabs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet tab har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom ekonomi
  • Inom media
juridik
ekonomi
media

Ordet tab inom juridik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till tab

Ordet tab inom ekonomi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till tab

Ordet tab inom media

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till tab

TAB

Substantiv

Vad betyder TAB inom förkortning, data ?

Tape Automated Bonding

Synonymer till TAB