button

buttons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till button

Hur används ordet button

  • "the elevator was operated by push buttons"

Ordet button har 5 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom data
  • Inom botanik
vardagligt
juridik
generell
data
botanik

Vad betyder button inom vardagligt ?

sewn to shirts and coats etc to fit through buttonholes

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till button (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet button inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till button (inom juridik)

Ovanlig betydelse av ordet button inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till button (inom generell)

Möjliga synonymer till button (inom generell)

Ordet button inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till button (inom data)

Möjliga synonymer till button (inom data)

Ordet button inom botanik

any of various plant parts that resemble buttons

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till button (inom botanik)

  • bud [ botanik ]

Möjliga synonymer till button (inom botanik)

Diskussion om ordet button

button

button
buttoned
buttoned
Verb

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Hur används ordet button

  • "button the dress"
  • "button a shirt"

Vad betyder button inom generell, generell ?

fasten with buttons

provide with buttons

Möjliga synonymer till button

Diskussion om ordet button