stamp

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet stamp

 • "– Det är fascinerande att man har haft samma stamp att utgå från när man gjort guldgubbarna, säger arkeolog Mikael Henriksson"
 • "Inte ens ett stamp som i fallet med förra årets Hello."
 • "Mohombi gick också vidare, utan stamp, utan överraskningar."
 • "Enligt domen ska mannen ha misshandlats med sparkar och stamp mot kropp och huvud."
 • "En stamp är ett slags graverad stämpel för avtryck i vax eller lack och fungerade som en namnteckning."
 • "– Att folk skulle vara kritiska till att miljön förstörs visar ganska tydligt på fördomar då nästan alla som går på stamp är väldigt måna om både natur och djur."
 • "Mannen misshandlades grovt genom sparkar, slag, stamp mot huvudet och fick en kniv mot strupen och hotades med att få en yxa i huvudet om han inte betalade skulden på 24 000 kronor, enligt åtalet."

Vad betyder stamp inom teknik ?

Fotograf: Wikipedia
en anordning gjord av ett tungt material med avsikt att kunna åstadkomma ett tryck oftast genom en upp- och nedåtgående rörelse

Översättningar

Engelska

stamp

stampen
stampar
stamparna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet stamp på svenska?

Obestämd singular: stamp
Bestämd singular: stampen
Obestämd plural: stampar
Bestämd plural: stamparna

Hur används ordet stamp

 • "– Det är fascinerande att man har haft samma stamp att utgå från när man gjort guldgubbarna, säger arkeolog Mikael Henriksson"
 • "Inte ens ett stamp som i fallet med förra årets Hello."
 • "Mohombi gick också vidare, utan stamp, utan överraskningar."
 • "Enligt domen ska mannen ha misshandlats med sparkar och stamp mot kropp och huvud."
 • "En stamp är ett slags graverad stämpel för avtryck i vax eller lack och fungerade som en namnteckning."
 • "– Att folk skulle vara kritiska till att miljön förstörs visar ganska tydligt på fördomar då nästan alla som går på stamp är väldigt måna om både natur och djur."
 • "Mannen misshandlades grovt genom sparkar, slag, stamp mot huvudet och fick en kniv mot strupen och hotades med att få en yxa i huvudet om han inte betalade skulden på 24 000 kronor, enligt åtalet."

Vad betyder stamp inom teknik ?

Fotograf: Wikipedia
en anordning gjord av ett tungt material med avsikt att kunna åstadkomma ett tryck oftast genom en upp- och nedåtgående rörelse

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till stamp

Relaterat till stamp

penningväsen

utlåning

form

ljudstöt

gravyrkonst

prototyp

stamp

stamps
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet stamp

 • "more men of his stamp are needed"
 • "he put his stamp on the envelope"

Ordet stamp har 8 betydelser

 • Inom post
 • Inom teknik
 • Inom kultur
 • Inom generell
 • Inom religion
 • Inom bildligt
 • Inom sport
 • Inom generell
post
teknik
kultur
generell
religion
bildligt
sport
generell

Vad betyder stamp inom post ?

a symbol that is the result of printing

Översättningar

Synonymer till stamp

Ordet stamp inom teknik

a block or die used to imprint a mark or design

Översättningar

Svenska

Synonymer till stamp

Möjliga synonymer till stamp

Ordet stamp inom kultur

a type or class

Översättningar

Möjliga synonymer till stamp

Ordet stamp inom generell

a heavy bar that moves vertically for crushing ores

Översättningar

Svenska

Synonymer till stamp

Möjliga synonymer till stamp

Ordet stamp inom religion

Översättningar

Synonymer till stamp

Möjliga synonymer till stamp

Ordet stamp inom bildligt

Översättningar

Synonymer till stamp

Möjliga synonymer till stamp

Ordet stamp inom sport

Översättningar

Synonymer till stamp

Möjliga synonymer till stamp

Ordet stamp inom generell

Synonymer till stamp

stamp

stamp
stamped
stamped
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet stamp

 • "stamp out tyranny"
 • "Stamp fascism into submission"

Ordet stamp har 10 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom typografi
 • Inom post
 • Inom kricket
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
botanik
typografi
post
kricket
generell
generell
generell
generell
generell
sjöfart

Ordet stamp inom typografi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till stamp

Ordet stamp inom post

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till stamp

Ordet stamp inom kricket

Översättningar

Synonymer till stamp

Möjliga synonymer till stamp

Ordet stamp inom generell

to mark, or produce an imprint in or on something: "a man whose name is permanently stamped on our maps,"

Ordet stamp inom generell

reveal clearly as having a certain character: "His playing stamps him as a Romantic"

Ordet stamp inom generell

affix a stamp to, as of letters

Ordet stamp inom generell

Synonymer till stamp

Ordet stamp inom generell

destroy or extinguish as if by stamping with the foot

Ordet stamp inom sjöfart

Synonymer till stamp