borgenär

borgenären
borgenärer
borgenärerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till borgenär

Hur böjs ordet borgenär på svenska?

Obestämd singular: borgenär
Bestämd singular: borgenären
Obestämd plural: borgenärer
Bestämd plural: borgenärerna

Hur används ordet borgenär

 • "Mannen är på sannolika fall misstänkt för flera fall av grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och grov oredlighet mot borgenär."
 • "För runt 30 miljoner kronor väntas kommunen köpa Galaxen av Folketshusföreningen som man också är borgenär för, vilket innebär att kommunen kan tvingas gå in med pengar om föreningen får ekonomiska svårigheter."
 • "Å Ockelbo kommun har också ett åtagande som borgenär och huvudstiftare."
 • "Han är häktad på sannolika skäl misstänkt för en rad grova skattebrott, bokföringsbrott och ovillighet mot borgenär."
 • "Dom är misstänkta för oredlighet mot borgenär, skattebrott och bokföringsbrott."
 • "Sex personer med kopplingar till företaget står nu åtalade för bland annat olovligt förfogande och grov oredlighet mot borgenär."
 • "Enskilt största borgenär i konkursen är Danske Bank, med en fordran på cirka 37 miljoner."
 • "Dels när aktiekapitalet förbrukas och dels ett straffansvar för vårdslöshet mot borgenär, säger Rolf Åbjörnsson, advokat och konkursexpert."
 • "De fyra misstänks för grov trolöshet mot huvudman, grov oredlighet mot borgenär och grovt bokföringsbrott eller i andra hand medhjälp till respektive brott."
 • "- Det gjorde jag därför att jag efter dagens genomgång av materialet kom fram till att det inte går att styrka grov oredlighet mot borgenär."
 • "Mannen är på sannolika fall misstänkt för flera fall av grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och grov oredlighet mot borgenär."
 • "För runt 30 miljoner kronor väntas kommunen köpa Galaxen av Folketshusföreningen som man också är borgenär för, vilket innebär att kommunen kan tvingas gå in med pengar om föreningen får ekonomiska svårigheter."
 • "Å Ockelbo kommun har också ett åtagande som borgenär och huvudstiftare."
 • "Han är häktad på sannolika skäl misstänkt för en rad grova skattebrott, bokföringsbrott och ovillighet mot borgenär."
 • "Dom är misstänkta för oredlighet mot borgenär, skattebrott och bokföringsbrott."
 • "Sex personer med kopplingar till företaget står nu åtalade för bland annat olovligt förfogande och grov oredlighet mot borgenär."
 • "Enskilt största borgenär i konkursen är Danske Bank, med en fordran på cirka 37 miljoner."
 • "Dels när aktiekapitalet förbrukas och dels ett straffansvar för vårdslöshet mot borgenär, säger Rolf Åbjörnsson, advokat och konkursexpert."
 • "De fyra misstänks för grov trolöshet mot huvudman, grov oredlighet mot borgenär och grovt bokföringsbrott eller i andra hand medhjälp till respektive brott."
 • "- Det gjorde jag därför att jag efter dagens genomgång av materialet kom fram till att det inte går att styrka grov oredlighet mot borgenär."

Vad betyder borgenär inom ekonomi ?

den part som har en fordran mot någon annan som betecknas gäldenär. Begreppet bör inte förväxlas med borgensman, som handlar om att gå i borgen för någon annan vid lån. http://sv.wikipedia.org/wiki/Borgen%C3%A4r

Möjliga synonymer till borgenär

Relaterat till borgenär

penningväsen

utlåning

sökande

Diskussion om ordet borgenär