medlare

medlaren
medlare
medlarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet medlare på svenska?

Obestämd singular: medlare
Bestämd singular: medlaren
Obestämd plural: medlare
Bestämd plural: medlarna

Hur används ordet medlare

  • "En neutral medlare tas nu in för att försöka mäkla fred i rosornas krig i Olofström."
  • "Partiets distriktsordförande, riksdagsledamoten Heléne Björklund i Sölvesborg, kopplades tidigt in som medlare för att försöka lösa situationen."
  • "Det är för att försöka hitta en lösning framåt som förslaget att kalla in en medlare lagts fram."
  • "– Jag vill med detta försöka hitta en lösning tillsammans med en medlare som både jag och Jan Björkman känner respekt för."
  • "I konflikten mellan elektrikerfacket och Energiföretagens Arbetsgivareförening har medlare utsetts."
  • "Efter att förhandlingarna mellan flygbranschen och pilotfacket bröt samman har nu medlare kopplats in, och de har nu"
  • "Formellt är det Medlingsinstitutet som fattar beslutet, på inrådan av de medlare som försöker lösa konflikten."
  • "40-åringen ska då ha agerat medlare."
  • "Har ni haft medlare på plats?"
  • "– Vi berättar inte vilka resurser vi har använt oss av men resurser av typen medlare är ett naturligt inslag i vårt arbetssätt vid en sådan här situation."

Vad betyder medlare inom juridik ?

Relaterat till medlare

kompromiss

medling

verkställare

gudom

hjälpare

inskjutning

sökande

medverkan

uttolkare

Diskussion om ordet medlare