syssloman

sysslomannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder syssloman inom generell ?

Syssloman är i svensk och finländsk rätt en person med uppdrag att sköta en huvudmans ekonomiska eller rättsliga angelägenheter https://sv.wikipedia.org/wiki/Syssloman

Relaterat till syssloman

verkställare

ledare

arbete

Diskussion om ordet syssloman