skyldighet

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet skyldighet

 • "Det är vårt ansvar och vår skyldighet som politiker att möta den oro som finns och som är befogad."
 • "Då är det min skyldighet att lämna anmälan vidare."
 • "– I och med att datalagringsbestämmelserna numera inte får tillämpas, efter domen i EU-domstolen, är det vår skyldighet enligt lagen om elektronisk kommunikation att upphöra med datalagringen och radera data, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige, en av operatörerna som nu slutat lagra trafikdata."
 • "Det är min skyldighet att svara på frågor från ledamöter oavsett om de ställs muntligt eller via mejl."
 • "– Det finns en absolut skyldighet att så långt som möjligt tala om för de anhöriga vad som har hänt."
 • "En församlingsmedlem vänder sig till oss och ville hyra tomma lokaler och det kändes som en skyldighet för oss att hjälpa henne, säger Patrik Magnusson."
 • "– När det gäller utredningar med unga misstänkta står det däremot i lagen att vi har skyldighet att lämna ut så mycket att den målsägande kan föra en skadeståndstalan i domstol, och det anser vi att vi har gjort, säger hon."
 • "Tingsrätten gör bedömningen att eftersom Sölvesborgshem är ett helägt kommunalt aktiebolag så ska det jämställas med en myndighet, som har en skyldighet att lämna ut allmänna handlingar om någon begär att del av sådana handlingar."
 • "Vi tar det här på stort allvar och vi kommer göra allt för att flickorna och alla andra i klassen ska känna sig trygga, det är vår skyldighet, säger rektorn, som menar att det regelbundet förs samtal på skolan om elevernas nätvanor och beteenden där."
 • "Jag ser det som min demokratiska skyldighet att reagera när någon uttalar sig så vårdslöst som han gör, säger Jan-Olof Petersson."

Vad betyder skyldighet inom generell ?

plikt; ansvar

Diskussion om ordet skyldighet

skyldighet

skyldigheten
skyldigheter
skyldigheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet skyldighet på svenska?

Obestämd singular: skyldighet
Bestämd singular: skyldigheten
Obestämd plural: skyldigheter
Bestämd plural: skyldigheterna

Hur används ordet skyldighet

 • "Passiviteten strider mot det som kallas responsibility to protect, skyldighet att skydda."
 • "Passiviteten strider mot det som kallas responsibility to protect, skyldighet att skydda."
 • "Försäkringskassan har skyldighet att utreda alla inkomna anmälningar."
 • "Vi har en skyldighet att skydda."
 • "Försäkringskassan har skyldighet att utreda alla inkomna anmälningar."
 • "Ibland har jag hamnat i saker som kanske inte varit det jag mest av allt önskat göra, men jag har också har haft en skyldighet att ställa mat på bordet."
 • "Vi har en skyldighet att skydda."
 • "Ibland har jag hamnat i saker som kanske inte varit det jag mest av allt önskat göra, men jag har också har haft en skyldighet att ställa mat på bordet."
 • "– Vi har en skyldighet inför lärare och elever på skolan, som under lång tid tvingades arbeta under svåra förhållanden i provisoriska lokaler."
 • "Ibland har jag hamnat i saker som kanske inte varit det jag mest av allt önskat göra, men jag har också har haft en skyldighet att ställa mat på bordet."
 • "– Vi har en skyldighet inför lärare och elever på skolan, som under lång tid tvingades arbeta under svåra förhållanden i provisoriska lokaler."
 • "Ibland har jag hamnat i saker som kanske inte varit det jag mest av allt önskat göra, men jag har också har haft en skyldighet att ställa mat på bordet."
 • "Lex Sarah brukar man benämna de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som reglerar anställdas med fleras skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheterna."
 • "Lex Sarah brukar man benämna de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som reglerar anställdas med fleras skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheterna."
 • "I söndagens reportage om äldrevården nämns att erfaren personal blivit utlasad, det vill säga att timanställda inte längre erbjuds arbetstillfällen när antalet tjänstgjorda dagar börjat närma sig en skyldighet för arbetsgivaren att anställa."
 • "Försäkringskassan har skyldighet att utreda alla inkomna anmälningar."
 • "När det efter lång tid avslöjades att alla myndigheter, inklusive Arbetsförmedlingen, har skyldighet att rekvirera samordningsnummer blev flera av oss ändå nekade detta."
 • "I söndagens reportage om äldrevården nämns att erfaren personal blivit utlasad, det vill säga att timanställda inte längre erbjuds arbetstillfällen när antalet tjänstgjorda dagar börjat närma sig en skyldighet för arbetsgivaren att anställa."
 • "Försäkringskassan har skyldighet att utreda alla inkomna anmälningar."
 • "När det efter lång tid avslöjades att alla myndigheter, inklusive Arbetsförmedlingen, har skyldighet att rekvirera samordningsnummer blev flera av oss ändå nekade detta."
 • "Det är vårt ansvar och vår skyldighet som politiker att möta den oro som finns och som är befogad."
 • "Då är det min skyldighet att lämna anmälan vidare."
 • "– I och med att datalagringsbestämmelserna numera inte får tillämpas, efter domen i EU-domstolen, är det vår skyldighet enligt lagen om elektronisk kommunikation att upphöra med datalagringen och radera data, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige, en av operatörerna som nu slutat lagra trafikdata."
 • "Det är min skyldighet att svara på frågor från ledamöter oavsett om de ställs muntligt eller via mejl."
 • "– Det finns en absolut skyldighet att så långt som möjligt tala om för de anhöriga vad som har hänt."
 • "En församlingsmedlem vänder sig till oss och ville hyra tomma lokaler och det kändes som en skyldighet för oss att hjälpa henne, säger Patrik Magnusson."
 • "– När det gäller utredningar med unga misstänkta står det däremot i lagen att vi har skyldighet att lämna ut så mycket att den målsägande kan föra en skadeståndstalan i domstol, och det anser vi att vi har gjort, säger hon."
 • "Tingsrätten gör bedömningen att eftersom Sölvesborgshem är ett helägt kommunalt aktiebolag så ska det jämställas med en myndighet, som har en skyldighet att lämna ut allmänna handlingar om någon begär att del av sådana handlingar."
 • "Vi tar det här på stort allvar och vi kommer göra allt för att flickorna och alla andra i klassen ska känna sig trygga, det är vår skyldighet, säger rektorn, som menar att det regelbundet förs samtal på skolan om elevernas nätvanor och beteenden där."
 • "Jag ser det som min demokratiska skyldighet att reagera när någon uttalar sig så vårdslöst som han gör, säger Jan-Olof Petersson."

Vad betyder skyldighet inom juridik ?

plikt; ansvar

Möjliga synonymer till skyldighet

Relaterat till skyldighet

plikt

tvång

arbete

ansträngning

Diskussion om ordet skyldighet