pålaga

pålagan
pålagor
pålagorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till pålaga

pålaga har undergrupp

Hur böjs ordet pålaga på svenska?

Obestämd singular: pålaga
Bestämd singular: pålagan
Obestämd plural: pålagor
Bestämd plural: pålagorna

Hur används ordet pålaga

 • "– Vi är skyldiga att se till att befolkningen har fungerande läkarvård då behöver vi tänka att också att handledning och utbildning, inte ska vara en en extra pålaga utan något som tillhör det ordinarie arbetet som är en del av vår ordinarie arbetstid."
 • "Det är ju uppgifter som alla seriösa företag redan har i sin bokföring, säger Pia Bergman till TT och anser att det därför knappast vore tal om någon stor administrativ pålaga för de företag som är seriösa."
 • "Men när det blir som nu är det bara en pålaga och inget som verkligen fångar upp de som fuskar, säger Anette Juhlin,"
 • "Att införa skärpta regler för bara nyanlagda avlopp blir i praktiken en pålaga bara för dem som väljer att åtgärda sitt bristfälliga avlopp, säger Anders Mårtensson."
 • "En sådan pålaga är att Sverige har högre skatt på diesel."
 • "– När något är en pålaga så är det väl ganska friskt att man inte är tvungen att vara ledig."
 • "– Har man barn, jobb, aktiviteter och andra saker att göra under dygnets 24 timmar så kommer det politiska uppdraget som ytterligare en pålaga som tar enormt mycket tid, säger Ayman Aboulaich."
 • "Hela rivningen ska kosta 5 miljarder kronor, allt inräknat, och medlen tas ur kärnavfallsfonden som idag innehåller 60 miljarder och som alla elkunder bidragit till genom en pålaga på elpriset."
 • "Först efter det blir det en polisiär fråga och då kan det bli aktuellt med någon ekonomisk pålaga, säger Per-Olof Löfberg."

Ordet pålaga har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom bildligt
ekonomi
bildligt

Vad betyder pålaga inom ekonomi ?

skattebörda

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till pålaga (inom ekonomi)

pålaga har undergrupp (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till pålaga (inom ekonomi)

Relaterat till pålaga (inom ekonomi)

pris

betalning

plikt

befallning

Ordet pålaga inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till pålaga (inom bildligt)

Diskussion om ordet pålaga