skattskyldighet

skattskyldigheten
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till skattskyldighet

Hur används ordet skattskyldighet

  • "– Där ser vi att organiserad brottslighet, som tidigare jobbat mot till exempel Storbritannien, nu gått mot Sverige – eftersom Storbritannien infört omvänd skattskyldighet för de här produkterna."
  • "Fler aktörer som producerar egen el i tillexempel solanläggningar omfattas av undantaget från skattskyldighet."
  • "När SVT frågar flera olika avdelningar på Skatteverket är det dock ingen som känner till någon ändrad praxis när det gäller skattskyldighet för tillgångar ägda via bolag och stiftelser utomlands, däremot förbättrade utredningsmöjligheter."
  • "Det är väl lite krångligt att man har rapporteringgsskyldighet när man inte har skattskyldighet, det kan man tycka är lite märkligt."

Möjliga synonymer till skattskyldighet

Relaterat till skattskyldighet

förpliktelse

skuld

befallning

Diskussion om ordet skattskyldighet