skuldsedel

skuldsedeln
skuldsedlar
skuldsedlarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till skuldsedel

Hur böjs ordet skuldsedel på svenska?

Obestämd singular: skuldsedel
Bestämd singular: skuldsedeln
Obestämd plural: skuldsedlar
Bestämd plural: skuldsedlarna

Ordet skuldsedel har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
ekonomi
generell

Vad betyder skuldsedel inom ekonomi ?

skriftligt löfte att betala en viss summa pengar

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till skuldsedel (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till skuldsedel (inom ekonomi)

Relaterat till skuldsedel (inom ekonomi)

bevis

säkerhet

skuld

kreditväsen

förbindelsemedel

upplåning

Ordet skuldsedel inom generell

I owe you

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till skuldsedel (inom generell)

Möjliga synonymer till skuldsedel (inom generell)

Diskussion om ordet skuldsedel