visering

viseringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet visering

  • "– Alla har rätt att söka visering, ingen kan ge ett förhandsbesked innan man har sett hela bilden."
  • "Och kommer man från ett krigsdrabbat land, har sökt asyl här och har en avsikt att bosätta sig så kan det vara svårt att få visering ( visum )."
  • "Migrationsverket skriver i sitt beslut att det är uppenbart att maken vill till Sverige för att söka uppehållstillstånd och att hans ansökan om visering därför avslås."
  • "Anders Unger är expert på just visering och uppehållstillstånd på Migrationsverket och han berättar att det pågår en utredning om fingeravtryck även kan införas på dom svenska utlandsmyndigheterna."
  • "Några ur besättningen har fått lämna båten – något som till en början var problematiskt eftersom det krävs visering för dem att lämna hamnen och komma in i Sverige."
  • "Eller när personen sökt visering i ett annat land och då visat ett pass som säger att de är över 18 år."
  • "Ett svenskt pass ger rätt till inresa i 173 länder utan visum eller med en förenklad visering vid ankomsten, enligt den brittiska konsultbyrån Movehub."
  • "- Ambassaden kan utfärda en visering så att flyktingen lagligt kan ta sig till Sverige och få en asylansökan prövad i vanlig ordning, säger Madelaine Seidlitz."
  • "- De stora problemen när det handlar om hot och våld inom kollektivtrafiken uppstår i samband med visering, när föraren ber att få se giltig biljett."
  • "Undantag går dock att göra genom en nationell visering."

Relaterat till visering

bemyndigande

säkerhet

bevis

befallning

Diskussion om ordet visering