uppdrag

uppdraget
uppdrag
uppdragen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till uppdrag

Hur böjs ordet uppdrag på svenska?

Obestämd singular: uppdrag
Bestämd singular: uppdraget
Obestämd plural: uppdrag
Bestämd plural: uppdragen

Hur används ordet uppdrag

 • "Han har erbjudits ett uppdrag att döda en medlem av fiendestammen"
 • "Arbetande småbarnsmammor provocerar fortfarande, det visade sig inte minst när Petra Medes uppdrag i vår blev känt."
 • "Men så länge man har en ämbetsmannakår och en domarkår som är medveten om sitt särskilda uppdrag, så kan det fungera."
 • "Han förklarade att biståndsbedömarna fått i uppdrag att anpassa verksamheten till budget."
 • "Ett stort uppdrag är att skapa debatt kring detta."
 • "USA:s vicepresident, som fått president Obamas uppdrag att skärpa vapenkontrollen, anser att en dubbelpipig hagelbössa räcker för att skrämma bort inbrottstjuvar."
 • "Vårt uppdrag är att renovera och modernisera hallen och utifrån behovet av simyta kommer det till en fyra banor bred 25-metersbassäng, säger hon och syftar på rehabiliteringsbassängen."
 • "När kronprinsessan Victoria tårögd över sitt uppdrag kramar och hyllar Jonas Gardell är det inte bara heder till hans värv som författare och skarp nutidsskildrare – det är också ett ställningstagande av att legitimera en grupp som tvingats leva i mörker och smuts, de senaste 30 åren i skuggan av en dödlig sjukdom."
 • "Sedan har vi sett att ridklubbarna har svårt att klara det uppdrag de har gällande skötsel av fastigheten, samt utveckling av anläggningen och ridskolan."
 • "– Eftersom detta inte blir en idétävling, utan flera parallella uppdrag, så kommer vi kunna välja delar som vi tycker om från olika förslag, säger Björn Siesjö."
 • "ELLT-gruppen, ursprungligen med fyra medlemmar, hade fått som uppdrag att systematisera projekteringen genom en ’ Bygglåda för kontorsbyggnader ’, som de båda grupperna samtidigt skulle konkretisera till hus, bland annat för statlig förvaltning."

Ordet uppdrag har 2 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom ur
militärväsen
ur

Vad betyder uppdrag inom militärväsen ?

sak som skall eller borde utföras; handling utförd av någon/något till följd av någon/någots önskan om ett specifikt händelseförlopp

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till uppdrag (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till uppdrag (inom militärväsen)

Relaterat till uppdrag (inom militärväsen)

göromål

bemyndigande

arbete

anvisning

befallning

Ordet uppdrag inom ur

Översättningar (inom ur)

Relaterat till uppdrag (inom ur)

konkavitet

Diskussion om ordet uppdrag

 • - 2011-05-26

  commitment

 • - 2011-09-12

  committment stavas commitment

 • - 2020-02-05

  Att "ta stort uppdrag", vad heter det?