förordnande

förordnandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till förordnande

Hur används ordet förordnande

 • "DCP beslöt att avsluta officerens förordnande"
 • "Anders Sjelvgrens förordnande gäller från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2023."
 • "Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses i regel i ett förordnande på sex år."
 • "Nu löper Berit Andnor Bylunds förordnande ut och hon slutar därför som landshövding, skriver Länsstyrelsen Blekinge på sin hemsida."
 • "Hon har varit generaldirektör i tre av de sex år hon har förordnande på."
 • "När Berit Andnors Bylunds förordnande löper ut flyttar hon tillbaka till Göteborg, där hon växt upp."
 • "Till och med 31 januari 2021 gäller hans förordnande som landshövding och chef för länsstyrelsen."
 • "Enligt kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson ( M ) kommer Widéns förordnande inte att förlängas."
 • "Enligt framställan om förordnande av offentlig försvarare misstänks polisen för att ha underlåtit åtgärder i samband med att uppgifter om misshandel av en flicka inkommit till polismyndigheten."
 • "När Lars Almroth tvingas sluta sitt förordnande i förtid kostar uppgörelsen Region Blekinge stora pengar."
 • "De nya chefernas förordnande sträcker sig över fem år och de tillträder den 1 januari 2015."
 • "Anders Sjelvgrens förordnande gäller från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2023."
 • "Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses i regel i ett förordnande på sex år."
 • "Nu löper Berit Andnor Bylunds förordnande ut och hon slutar därför som landshövding, skriver Länsstyrelsen Blekinge på sin hemsida."
 • "Hon har varit generaldirektör i tre av de sex år hon har förordnande på."
 • "När Berit Andnors Bylunds förordnande löper ut flyttar hon tillbaka till Göteborg, där hon växt upp."
 • "Till och med 31 januari 2021 gäller hans förordnande som landshövding och chef för länsstyrelsen."
 • "Enligt kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson ( M ) kommer Widéns förordnande inte att förlängas."
 • "Enligt framställan om förordnande av offentlig försvarare misstänks polisen för att ha underlåtit åtgärder i samband med att uppgifter om misshandel av en flicka inkommit till polismyndigheten."
 • "När Lars Almroth tvingas sluta sitt förordnande i förtid kostar uppgörelsen Region Blekinge stora pengar."
 • "De nya chefernas förordnande sträcker sig över fem år och de tillträder den 1 januari 2015."

Rim på förordnande

Möjliga synonymer till förordnande

Relaterat till förordnande

befallning

förberedelse

bemyndigande

Diskussion om ordet förordnande

förordna

förordnar
förordnade
förordnat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förordna på svenska?

Presens: förordnar
Preteritum: förordnade
Supinum: förordnat

Hur används ordet förordna

 • "Det lokala rådet har förordnat att sjukhuset ska stängas"
 • "I anmälan skriver en anhörig till mannen att han behöver psykiatrisk tvångsvård och att ansvarig läkare brister i sitt ansvar genom att inte förordna det."
 • "Tryggve Emstedt fick under fredagen besked om att Migrationsverket överväger att sluta förordna honom som offentligt biträde i flyktingärenden."
 • "Brännström vill också att JK ar initiativ till att inleda en förundersökning och förordna en åklagare som utreder vad som hänt på Landstinget Dalarna i frågan."
 • "” Eftersom NN ( den åtalade, reds anm ) förnekat brott krävs för att kunna förordna om en rättspsykiatrisk undersökning att åklagaren har lagt fram övertygande bevisning om att NN har begått den åtalade gärningen."
 • "2006 infördes ytterligare möjligheter för domstolarna att förordna om medling i konflikter mellan föräldrar som alternativ till en uppslitande domstolsprocess."
 • "Det som kan hända är att man får förordna domare att döma i en annan rätt än ens egen, och då är ju mindre rätter mer sårbara."
 • "Den 27 november beslutade regeringen att förordna Lugnet som generaldirektör."
 • "Vänersborgs tingsrätt räknar med att kunna fatta ett beslut om att förordna Kent Hägglund på torsdagseftermiddagen."
 • "Valprövningsnämnden kan upphäva ett val och förordna om omval i ett visst val eller i en viss valkrets om det begåtts fel som kan antas ha inverkat på valutgången."
 • "Valprövningsnämnden kan upphäva ett val och förordna om omval i ett visst val eller i en viss valkrets om det begåtts fel som kan antas ha inverkat på valutgången."

Vad betyder förordna inom kontor ?

utse någon till (kortare) tjänst eller uppdrag, tillsätta

Relaterat till förordna

bemyndigande

visshet

förberedelse

reglering

vilja

befallning

laglighet

Diskussion om ordet förordna