försiktighetsmått

försiktighetsmåttet
försiktighetsmått
försiktighetsmåtten
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet försiktighetsmått på svenska?

Obestämd singular: försiktighetsmått
Bestämd singular: försiktighetsmåttet
Obestämd plural: försiktighetsmått
Bestämd plural: försiktighetsmåtten

Hur används ordet försiktighetsmått

  • "I stället får man gå efter miljöbalken som säger att man ska ” vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått ” när man utför en åtgärd, så det inte medför ” skada eller olägenhet ” för andra."
  • "Då måste man vidta försiktighetsmått i vissa delar och det är det vi behöver få klart för oss, säger Jörgen Hanak."
  • "De vidtar alla försiktighetsmått som man kan göra och jag tror att jag vågar påstå att de är betydligt försiktigare än många som ägnar sig åt mer traditionell grov brottslighet, säger han."
  • "De vidtar alla försiktighetsmått som man kan göra och jag tror att jag vågar påstå att de är betydligt försiktigare än många som ägnar sig åt mer traditionell grov brottslighet, säger han."
  • "– Det beror alldeles på vilka försiktighetsmått man tar."
  • "– Det beror alldeles på vilka försiktighetsmått man tar."
  • "– Det beror alldeles på vilka försiktighetsmått man tar."
  • "Bolaget menar däremot att man redan följer de försiktighetsmått som Länsstyrelsen beslutat om."
  • "Och den påverkan som direkt berörda samebyar kan utsättas för ska kunna begränsas till måttlig genom tillämpande av skyddsåtgärder, försiktighetsmått och kompensation."
  • "” Enligt mark- och miljödomstolen ger inte beslutsunderlaget något stöd för att den anmälda verksamheten, även med föreskrivna försiktighetsmått, kan bedrivas utan att påtagligt försvåra rennäringens bedrivande i ett område som utgör ett riksintresse för rennäringen."

Möjliga synonymer till försiktighetsmått

Relaterat till försiktighetsmått

försiktighet

omsorg

förberedelse

varning

kvarhållande

skydd

planmässighet

Diskussion om ordet försiktighetsmått