uträkning

uträkningen

uträkningar

uträkningarna

Substantiv
matematik ekonomi
sport
allmänt
Uträkningen var att tillhandahålla ett konstant flöde av information