huvudskäl

huvudskälet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet huvudskäl

  • "Orealistiska kalkyler i kombination med en för stor och kostsam organisation vid sidan av isen samt ofördelaktiga kontrakt och avtal, uppges som huvudskäl."
  • "Det finns två huvudskäl till detta."
  • "Heikensten anger två huvudskäl till att banketten ställs in : Man kan inte samla så många människor trångt bredvid varandra och pandemin gör det osäkert om pristagare och andra kan resa till Sverige."
  • "Inte tillräckligt, enligt organisationen Regnbågsblod som anger tre huvudskäl till varför man bör sänka karenskravet ytterligare."
  • "Det finns två huvudskäl bakom det."
  • "– Ett huvudskäl är att när barnen är små bär de med sig antikroppar, ett sorts inbyggt skydd som de har under sina första månaderna."
  • "- Det finns två huvudskäl."
  • "Enligt undersökningen som gjorts av sociologen Anders Kjellberg och som redovisas i TCO-tidningen finns det två huvudskäl till de låga siffrorna."
  • "- Det finns två huvudskäl."
  • "När formatet nu läggs till handlingarna är det också just otydligheten som lyfts fram som huvudskäl av"

Relaterat till huvudskäl

planmässighet

Diskussion om ordet huvudskäl