system

systemet
system
systemen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet system på svenska?

Obestämd singular: system
Bestämd singular: systemet
Obestämd plural: system
Bestämd plural: systemen

Hur används ordet system

 • "Tommy Tengkvist vill se ett system med bidrag till alla de fastighetsägare som ska ut med stora summor pengar."
 • "Det måste också implementeras andra system, det är alldeles för svårt att anmäla den här typen av brott."
 • "Fyra personer på Försäkringskassan i Blekinge har anmälts efter att ha sökt på nära anhöriga i kassans system, vilket inte är tillåtet."
 • "Det handlar även om ytterligare en rapport som tog nio månader att föras in i kommunens system."
 • "Problemet är att den ruta som ska påminna om vår hjälp numera saknas i polisens digitala system."
 • "Enligt honom är de först i landet med att skapa ett system med kodord för att skapa mer trygghet för utsatta kvinnor på klubben."
 • "– Vi har ett system som kallas ” Koll ” som vi nu kommer att samköra mot Skolverkets uppgifter, för att undvika att det ska hända igen, säger Göran Palmér."
 • "Vid en felsökning morgonen efter visades det sig att Telia gjort en stor uppgradering av sitt system som slog ut kommunikationen mellan Olofströms kommun och Trygghetsjouren i Malmö."
 • "Det är uppenbart att de använder förhandlingarna som ett verktyg för att störa dagens system och för att kunna påverka politikerna i den riktning de önskar, menar han."
 • "– Mönstringen är inget problem, det har vi ju ett fungerade system för."

Vad betyder system inom ALLMÄNT ?

definieras som en grupp av objekt vilka ömsesidigt påverkar varandra och sin omgivning för att forma en ordnad helhet https://sv.wikipedia.org/wiki/System

Översättningar

Synonymer till system

Möjliga synonymer till system

Relaterat till system

struktur

reglering

problem

tillstånd

form

ordning

helhet

planmässighet

metod

system

systems
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet system

 • "we can't do it unless we establish some system around here"
 • "he tried to understand their system of classification"
 • "a vast system of production and distribution and consumption keep the country going"
 • "he bought a new stereo system"
 • "that language has a complex system for indicating gender"
 • "they have to operate under a system they oppose"
 • "they had to devise a system that did not depend on cooperation"
 • "the body has a system of organs for digestion"
 • "a system generating hydrogen peroxide"
 • "in a static system oil cannot be replaced by water on a surface"
 • "exercise helped him get the alcohol out of his system"

Ordet system har 9 betydelser

 • Inom politik
 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
politik
matematik
generell
generell
generell
musik
generell
generell
generell

Vad betyder system inom politik ?

defined as a group of objects that are interrelated and interdependent with eachother and their environment so as to form a whole

Översättningar

Möjliga synonymer till system

Ordet system inom matematik

a combination of interrelated interacting artifacts designed to work as a coherent entity

Synonymer till system

Ordet system inom generell

a complex of methods or rules governing behavior

Synonymer till system

Ordet system inom generell

a procedure or process for obtaining an objective

Ordet system inom generell

a group of physiologically or anatomically related organs or parts

Ordet system inom musik

Synonymer till system

Möjliga synonymer till system

Ordet system inom generell

(physical chemistry) a sample of matter in which substances in different phases are in equilibrium

Ordet system inom generell

the living body considered as made up of interdependent components forming a unified whole

Ordet system inom generell

Synonymer till system

Möjliga synonymer till system

System

Substantiv

Vad betyder System inom data ?

System Configuration, filändelse, System Device Driver, filändelse

Synonymer till System

 • SYS [ förkortning, data ]