projektansökan

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet projektansökan

  • "Efter att ha granskat kvitton och tidsredovisningar från föreningarnas integrationsprojekt beslutade nämnden att flera idrotts- och kulturföreningar – bland andra IFK Karlskrona, Karlskrona SOK och Folkets husföreningen på Panncentralen – skulle betala tillbaka pengar som inte använts enligt projektansökan."
  • "Eva Holmberg Tedert är den som skrev projektansökan på Arbetsförmedlingen i Gävle och hon säger så här om projektet :"
  • "I dagarna lämnar nämligen Svenska Spårvägssällskapets Gävleavdelning in en projektansökan om en tänkt och planerade museispårväg till Gävle kommun."
  • "Av projektansökan framgår det att största delen av bidraget, 363 010 kronor, ska gå till att anställa en projektledare på 80 procent och en projektmedarbetare på 20 procent som ska utveckla ” metoder och strategier för att kunna ge arbetsplatser verktygen att skapa ett så kallat mensvänligt arbetsklimat ”."
  • "– Det är ju väldigt nytt, men vi ligger i startgroparna för en projektansökan."
  • "– Städerna förväntar man sig att någon kommer och kopplar in, när det gäller byarna så är det här har du en spade i ena handen och projektansökan i andra, säger Terese Bengard."
  • "I projektansökan beskriver klubben också att det är viktigt att stärka dialogen med föräldrar i området."
  • "Den gemensamma satsningen på Folk och Kultur ( 7-10 februari i Eskilstuna ) följs under våren upp av en projektansökan med målet att under tre år få arbeta koncentrerat med de frågor som förenar länsmuseerna."
  • "– Vi vill ha en fri kultur och tror att det blir friare om man själv får skriva sin projektansökan och lägga ut den för att crowdfundas."
  • "Med bara tio procent av aktierna sålda har satsningen på ” Apotekesrepubliken ” gått sådär och nu har de fått avslag på projektansökan."

Relaterat till projektansökan

planmässighet

Diskussion om ordet projektansökan